Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno

ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno (http://www.zskridlovicka.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2006010703)(otevře nové okno)

Škola s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů. Pro žáky jsou vytvářeny skupinky podle jejich zaměření a schopností. Ve škole funguje i Klub šikovných dětí.