Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

FZŠ Hálkova, Olomouc

FZŠ Hálkova, Olomouc (http://www.zshalkova.cz/index.php?obsah=stranka&stranka=23)(otevře nové okno)

Kromě individuálních vzdělávacích plánů zavedla škola výuku intelektově nadaných dětí ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů.