Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

ZŠ Máj II., České Budějovice

ZŠ Máj II., České Budějovice (http://www.zsmaj2.cz/)(otevře nové okno)

Škola vytváří pro nadané žáky speciální třídy a v běžných třídách skupinky, které při výuce některých předmětů přecházejí do speciálních tříd. Žáci mají vypracovaný měsíční vzdělávací plán a jejich vývoj je zaznamenáván do portfolií.