Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4

ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4 (http://www.zskv.cz/)(otevře nové okno)

Program pro nadané žáky je realizován na prvním stupni. Nadaní žáci jsou začleněni do běžných třídních kolektivů, ale v některých hodinách se jim společně s učitelem věnuje další pedagogický pracovník. Učivo tak může být probíráno více do hloubky, mohou být zařazována rozšiřující témata, zajímavé a problémové úlohy. Další prostor se otevírá i při přípravě projektů.