Projekty pro nadané

Obsah s Cílová skupina učitelé .

Jak na společné vzdělávání II ?

Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník veletrhu   „ Jak na společné vzdělávání II ?"    Datum konání :...

Den otevřených dveří v ústeckém vědecko - výzkumném centru

Den otevřených dveří v ústeckém vědecko - výzkumném centru v Ústí nad Labem, Revoluční 84, Ústí nad Labem - sídlo Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.

Akademie věd ČR hledá mladé vědce

Akademie věd ČR díky projektu Otevřená věda nabízí studentské vědecké stáže, vzdělávání a semináře pro pedagogy, organizuje Veletrh vědy a pořádá celou řadu přednášek, exkurzí, výstav a dalších...

Supporting Gifted Children for the Future (Podporujeme nadané děti pro budoucnost)

Projekt Mensy ČR zaměřený na rozšíření povědomí o problematice nadání na základních školách v ČR má za cíl zvýšit počet identifikovaných nadaných žáků. Vychází z předpokladu, že n erozvíjené...

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji v roce 2017

Plzeňský kraj podpoří ze svého rozpočtu také v roce 2017 projekt Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78, určený nadaným a talentovaným žákům a jejich pedagogům z našeho kraje.

Laboratoř Jaroslava Heyrovského v Litoměřicích

V úterý, dne 14.2.2017 byl při Technickém klubu mládeže v Litoměřicích otevřen první kurz v laboratoři Jaroslava Heyrovského.  ...

Setkejte se s význačnými vědci - Projekt 100 vědců do středních škol

Zlepšit přístup ke vědě na našich středních školách je cílem nového projektu Ústavu informatiky (ÚI) AV ČR. Cílem je podpořit středoškolské studentky a studenty ve středoškolské odborné činnosti a...

Projekt´Šachy do škol

Do projektu se můžou kromě základních škol zapojit i střední školy a domy dětí a mládeže (či střediska volného času). V případě DDM (SVČ) se jedná o ta zařízení, pod kterými některé školy...

Chceš dělat fyziku vlastníma rukama a hlavou? To nabízí projekt Heureka

O projektu Heureka je ryze český projekt, který se úspěšně rozvíjí již více než desetiletí. Vznikl v roce 1991 „zdola“, z iniciativy několika kantorů, které nebavilo učit fyziku jen s křídou a...

Projekt Generace Y

Cílem projektu Generace Y je popularizovat technické a přírodovědné obory pro zájemce o studium a všechny ostatní fanoušky. Reaguje tak na stále zřetelnější celoevropský nedostatek technicky a...

Rozvoj kompetencí nadaných žáků, projekt ZŠ Komenského Karlovy Vary (2009-2011)

Cílem projektu bylo vytvoření kvalitního vzdělávacího prostředí s uplatněním a zlepšením organizačních forem, podporující rovný přístup ke vzdělávání. Projekt se zaměil na propagaci problematiky...

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (projekt VŠB TU Ostrava 2009-2012)

Projekt Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava - Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (09/2009 - 07/2012) Cílem projektu bylo...

Rovné příležitosti pro každého, šance pro všechny - projekt ZŠ Povážská, Strakonice (2009-2012)

Jedná se o projekt vytvořený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky mimořádně nadané. Cílem projektu je včasnou diagnostikou pomoci těmto žákům a jejich rodičům...

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, projekt FZŠ, Hálkova 4, Olomouc (2010-2012)

Cílem projektu bylo zvýšení úrovně vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni základní školy. Projekt reagoval na aktuálně nedostačující situaci ve vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Během 20...

Věda z kufru

Chcete se naučit komunikovat, dívat se na svět kolem sebe trochu jinak, vytvářet si vlastní názor a pohlédnout na vědu trochu jinak než jste doposud byli zvyklí. Snahou autorů projektu je ukázat,...

Projekt SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ (2009-2012)

Projekty ESF: OPVK: Projekt SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ; Přispět k osobnímu rozvoji studentů VŠ, absolventů VŠ, pedagogů ZŠ a SŠ, zájemcům studium, akademických pracovníků VŠ a ostatních...

STARTTECH začni s technikou

Projekt zaměřený na podporu a motivaci žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech

Program Excelence středních škol

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na roky 2011- 2015 a na Národní program reforem České republiky vyhlašuje MŠMT od roku 2011 rozvojový program „Hodnocení...

Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi, projekt PřF UP Olomouc (2009-2012)

Cílem projektu bylo vyhledávání skrytých talentů mezi dětmi, žáky a studenty ve věku od 3 do 18 let. Na základě didaktických testů, které tvořil realizační tým, byla vyčleněna cílová skupina 200...
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 22.
Položek na stránku 20
  2