Projekty pro nadané

Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání

Pro nadané žáky probíhají workshopy v těchto oborech: informatika, biologie, chemie, fyzika, technický základ, tvůrčí psaní, rétorika a debatní klub, anglický debatní klub. Cílem je umožnit nadaným...

Program Excelence středních škol

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na roky 2011- 2015 a na Národní program reforem České republiky vyhlašuje MŠMT od roku 2011 rozvojový program „Hodnocení...

Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi, projekt PřF UP Olomouc (2009-2012)

Cílem projektu bylo vyhledávání skrytých talentů mezi dětmi, žáky a studenty ve věku od 3 do 18 let. Na základě didaktických testů, které tvořil realizační tým, byla vyčleněna cílová skupina 200...

Základní determinanty a proměny výkonové motivace u rozumově nadaných adolescentů a mladých dospělých s dyslexií

Projekt Grantové agentury ČR reg.č P407/11/1272 (2011-2014) - Základní determinanty a proměny výkonové motivace u rozumově nadaných adolescentů a mladých dospělých s dyslexií Hlavní řešitel: Doc....

Nadaní žácí - projekt Masarykovy univerzity v Brně

V českých školách jsou tisíce mimořádně rozumově nadaných žáků. Příležitost k adekvátnímu rozvoji talentu však dostávají jen desítky, možná stovky z nich. Cílem projektu Nadaní žáci je pomoci...

Podpora nadaných studentů

Zajímá tě biologie, chemie, matematika nebo třeba fyzika? Myslíš si, že máš nějaké nadání? Přidej se do PPNS. Znamená to: 30 000 korun ročně Peníze můžeš použít na sebevzdělávání až 7 let (od 1....

Okna technickým oborům dokořán

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických a řemeslných oborů, včetně vytvoření podmínek pro zvýšenou motivaci žáků základních škol ke vzdělávání v těchto oborech za účelem jejich...

Moravian Science Centrum Brno

Hlavním cílem projektu je vytvořit v metropolitním městě Brně jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu. Primárním cílem je...

Kempy a kurzy pro talentované žáky v Plzeňském kraji

Cílem projektu je podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků o přírodovědné, společenskovědní, jazykové a umělecké obory. Cílovou skupinou jsou nadaní žáci základních, středních a základních...

Talenti SK-CZ

Formální název: Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí Oficiální stránka projektu: Trvání: od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Partneři: Jihomoravský kraj,...

Nauč se a uč - projekt na zvýšení kvalifikace a zlepšení odborných kompetencí učitelů odborných a technických předmětů

Projekt „Nauč se a uč“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cíl projektu: Globálním cílem předkládaného projektu je zvýšení kvalifikace a zlepšení odborných...

Yoda Mentorship Programme: nový neziskový projekt pro nadané středoškoláky

Neziskový projekt Yoda, který byl zahájen v říjnu 2015, propojuje nadané a aktivní české středoškoláky s mladými profesionály a úspěšnými českými studenty českých i zahraničních univerzit. Projekt...

Ve světě matematických aplikací

Projekt umožní žákům základních a středních škol absolvovat jeden ze dvou kurzů aplikované matematiky (Fraktály, Sluneční hodiny). Kurzy se skládají ze šesti on-line lekcí v prostředí Talnet a...
Je zobrazeno 41 - 53 položek z celkového počtu 53.
Položek na stránku 20
  3