Projekty pro nadané

Projekt "Jdeme svou cestou - podpora a rozvoj potenciálu nadaných dětí"

Tento projekt, který podporuje studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, navazuje na realizovaný projekt vzniku první základní školy pro nadané děti a nadané děti se specifickými potřebami a...

Projekt BADATEL

Projekt Badatel chce dát šanci talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých pracovníků.

Projekt´Šachy do škol

Do projektu se můžou kromě základních škol zapojit i střední školy a domy dětí a mládeže (či střediska volného času). V případě DDM (SVČ) se jedná o ta zařízení, pod kterými některé školy...

Věda má budoucnost - projekt

Věda má budoucnost je projekt, který si klade za cíl zvýšit zájem mladých lidí o přírodní vědy, matematiku a informační technologie. Cílem projektu je prostřednictvím strukturované spolupráce firem...

Jdeme svou cestou - podpora a rozvoj potenciálu nadaných dětí

Projekt navazuje na realizovaný projekt vzniku první základní školy pro nadané děti a nadané děti se specifickými potřebami a jejího zařazení do systému základních škol v ČR. Projekt je zaměřen na...

Chceš dělat fyziku vlastníma rukama a hlavou? To nabízí projekt Heureka

O projektu Heureka je ryze český projekt, který se úspěšně rozvíjí již více než desetiletí. Vznikl v roce 1991 „zdola“, z iniciativy několika kantorů, které nebavilo učit fyziku jen s křídou a...

Projekt Generace Y

Cílem projektu Generace Y je popularizovat technické a přírodovědné obory pro zájemce o studium a všechny ostatní fanoušky. Reaguje tak na stále zřetelnější celoevropský nedostatek technicky a...

Otevřená věda

Projekt na podporu stáží žáků na ústavech Akademie věd.

České hlavičky

České hlavičky je projekt zaměřený na podporu talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Je...

Projekt Česká hlava

Projekt na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava byl vyhlášen v březnu 2002. Tvoří jej soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou...

Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky - projekt (2008-2011)

Od října 2008 do září 2011 bylo Vzdělávací centrum Turnov nositelem projektu v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky". Projekt...

Rozvoj kompetencí nadaných žáků, projekt ZŠ Komenského Karlovy Vary (2009-2011)

Cílem projektu bylo vytvoření kvalitního vzdělávacího prostředí s uplatněním a zlepšením organizačních forem, podporující rovný přístup ke vzdělávání. Projekt se zaměil na propagaci problematiky...

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (projekt VŠB TU Ostrava 2009-2012)

Projekt Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava - Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (09/2009 - 07/2012) Cílem projektu bylo...

Rovné příležitosti pro každého, šance pro všechny - projekt ZŠ Povážská, Strakonice (2009-2012)

Jedná se o projekt vytvořený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky mimořádně nadané. Cílem projektu je včasnou diagnostikou pomoci těmto žákům a jejich rodičům...

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, projekt FZŠ, Hálkova 4, Olomouc (2010-2012)

Cílem projektu bylo zvýšení úrovně vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni základní školy. Projekt reagoval na aktuálně nedostačující situaci ve vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Během 20...

Nadání - brána k úspěchu

Projekt se zaměřuje na nadané děti v organizacích zájmového vzdělávání.

Badatel - projekt pro středoškolské studenty

Projekt Badatel chce dát šanci talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých pracovníků. Stáže, při kterých...

Věda z kufru

Chcete se naučit komunikovat, dívat se na svět kolem sebe trochu jinak, vytvářet si vlastní názor a pohlédnout na vědu trochu jinak než jste doposud byli zvyklí. Snahou autorů projektu je ukázat,...

Projekt SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ (2009-2012)

Projekty ESF: OPVK: Projekt SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ; Přispět k osobnímu rozvoji studentů VŠ, absolventů VŠ, pedagogů ZŠ a SŠ, zájemcům studium, akademických pracovníků VŠ a ostatních...

STARTTECH začni s technikou

Projekt zaměřený na podporu a motivaci žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech
Je zobrazeno 21 - 40 položek z celkového počtu 53.
Položek na stránku 20
  3