Projekty pro nadané

Setkejte se s význačnými vědci - Projekt 100 vědců do středních škol

Zlepšit přístup ke vědě na našich středních školách je cílem nového projektu Ústavu informatiky (ÚI) AV ČR, nazvaného „100 vědců do středních škol“.
Jde o nový projekt, který středoškolským studentkám, studentům a pedagogům
umožňuje dotýkat se vědy a komunikovat s vědci, kteří na něco význačného přišli, něco význačného objevili, sestrojili nebo něco význačného napsali.
Smyslem je uspořádat v každém kraji ČR třídenní Intenzivní školu pro 100 středoškolských studentek či studentů přírodovědných, technických i humanitních směrů a 20 pedagogů ze středních škol příslušného kraje. Srozumitelně vysvětlovat, navrhovat projekty a diskutovat
s nimi bude v každé Intenzivní škole 10 vědců o současné vědě a nosných vědeckých tématech.
Cílem projektu je podpořit středoškolské studentky a studenty ve středoškolské odborné činnosti a podpořit je na cestě směrem k nejvzdělanějším a nejnápaditějším členům společnosti.
Projekt (č. CZ.1.07/2.3.00/35.0020) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Průběžné informace o projektu budou uveřejňovány na internetových stránkách www.100vedcu.cz

Kontakt: Doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc.; Ústav informatiky AV ČR; tel.: 266 053 850; e-mail: pklan@cs.cas.cz