Projekty pro nadané

Projekt Mladý vědec 2016 - Nevšední matematika - Asociace malých debrujárů ČR, spolek

 

Celoroční projekt - Nevšední matematika (sada 20 pracovních listů + prezentace pro veřejnost).
Účastníci řešili problém Kolumbova vejce, pentagramu, zabývali se pop up geometrií, modelovali mnohostěny, vyráběli geometrické skládačky a stavebnice, domácí tangram, objevili fleurogami, zabývali se cyklistickou geometrií, chodníkovou geometrií, násobením ve světě, domečkologií, Möbiovou páskou, hvězdou z osmiúhelníku, krájením dortu, hledali střed kružnice, prozkoumávali láhev (z matematického hlediska představuje objem míru charakterizující danou vymezenou část prostoru), řešili problém - Od čtverců k rámu (optimalizace a operační výzkum), řešili krok do prostoru, hráli topinkovou (úloha optimalizace) a hledali nejkratší tah (problém obchodního cestujícího). Řešením úloh rozvíjeli fantazii a představivost.

Podrobnosti na http://www.debrujar.cz/clanek/2017010021-nevsedni-matematika