Projekty pro nadané

Projekt´Šachy do škol

Do projektu se můžou kromě základních škol zapojit i střední školy a domy dětí a mládeže (či střediska volného času). V případě DDM (SVČ) se jedná o ta zařízení, pod kterými některé školy provozují své kroužky. Podmínkou je, že DDM informuje školu o zapojení do projektu. Do projektu je možné se přihlásit v obou pololetích, tzn. jsou dva termíny pro podávání přihlášek - do 30. 9. a 31. 1. Škola vyplňuje přihlášku jen jednou, v dalších letech posílá jen mailem informace o formě výuky, počtu dětí a objednávce metodických materiálů. Doporučený počet dětí je 10, může být i méně. Oproti minulým letům odpadá skenování třídní knihy a výkaz o docházce dětí. Výhody zapojení do projektu: Výukový program Learningchess.net – zdarma - možnost připojení na interaktivní tabule, v češtině, přístup pro všechny žáky v kroužku formou podlicence- mohou se kdekoliv připojit (tablet, chytrý telefon). Metodické materiály - každý rok min. 10 ks cvičebnic zdarma dle vlastního výběru. Bude možné dle zájmu a možností zásob získat až 30 ks na jednu školu, v případě, že jiné školy cvičebnice nevyčerpají. Pro nové školy navíc 1ks metodiky pro učitele a 1ks sbírky úloh. Pomoc garanta při rozjezdu výuky - bude nabíhat postupně dle toho jak se v krajích podaří garanty najít. Úkolem garanta bude pomáhat učitelům s rozběhnutím kroužku a metodikou. Příspěvek 3000,- Kč pro výuku formou předmětu (NP a PP) pro 1.stupeň ZŠ,výjimka pro již zapojené školy, které příspěvek čerpaly a nebudou splňovat podmínku NP na 1.stupni. Vstupní školení a následné semináře Do podpory vzdělávání patří také konzultace s garantem, možnost účastnit se šachového soustředění mládeže či vytvoření vzorových lekcí. Více informací najdete na webu http://www.sachydoskol.cz/ nebo na www.kssv.cz. Kontakty pro Kraj Vysočina: Eva Kořínková, evakorinkova@seznam.cz Drahomíra Kaňková, kankova.d@seznam.cz Kontakt ŠSČR: Miroslav Veselý, manažer projektu Šachy do škol, miroslav.vesely@chess.cz