Projekty pro nadané

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji v roce 2017

 

Projekt „Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji" byl v letech 2010 a 2011 podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V následujících letech pak pokračoval díky finančním prostředkům Plzeňského kraje.

Cílem projektu je podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků o přírodovědné, společenskovědní, jazykové, umělecké a řemeslné obory. Cílovou skupinou jsou nadaní žáci základních, středních a základních uměleckých škol v Plzeňském kraji, kteří budou úspěšní v krajských kolech soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve školním roce 2016/2017.

 

Další informace na http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/podpora-talentovanych-zaku-v-plzenskem-kraji-v-roce-2017