Projekty pro nadané

Podpora talentovaných žáků na gymnáziu s technickým zaměřením

 

Celoroční projekt - Podpora talentovaných žáků na gymnáziu s technickým zaměřením
V rámci projektu byl připraven výukový program ve studijním centru na škole se zaměřením na rozvoj výuky v oblasti technických věd (rozsah 30 hodin pro jednu skupinu). V rámci projektu byly aplikovány nové metody výuky s důrazem na klíčové kompetence žáků požadované současnou dobou. Účastníci projektu z řad žáků pracovali s moderním ICT vybavením, moderními edukačními sadami v nové multimediální učebně školy. Své studium a bádání zúročili při tvorbě vzdělávacích materiálů a při obhajobě svého projektu. Účastnili se exkurzí, seminářů, workshopů, Týdne vědy, Evropského dne vědy, soutěže Zlatá cihla a Cihlička, vědeckotechnického zájezdu po stopách matematiků a fyziků. 

Podrobnosti na http://www.gsos.cz/podpora-talentovanych-zaku-na-gymnaziu-s-technickym-zamerenim/