Projekty pro nadané

Letní škola matematiky a fyziky

Letní škola matematiky a fyziky pro žáky po 9. ročníku ZŠ, žáky po kvartě osmiletých gymnázií a studenty středních škol, kteří se nebojí matematiky a fyziky ani o prázdninách. Účastníkům školy nabídneme program v rozsahu cca 30 hodin přednášek a seminářů, obsahujících zajímavá témata zaměřená na některé nové poznatky matematiky a fyziky, na řešitelské dovednosti úloh MO a FO a podobných soutěží. Přednášek není třeba se bát. Nejdůležitějším klíčem k výběru přednášejících je to, jak si při výkladu umějí hrát. Staň se na jeden týden vědcem nanečisto ve "vědeckém týmu" vedeném akademickými pracovníky vysokých škol.