Projekty pro nadané

Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi, projekt PřF UP Olomouc (2009-2012)

Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi, projekt PřF UP Olomouc (2009-2012) (http://www.prf.upol.cz/prace-s-talenty/o-projektu/)(otevře nové okno)

Cílem projektu bylo vyhledávání skrytých talentů mezi dětmi, žáky a studenty ve věku od 3 do 18 let. Na základě didaktických testů, které tvořil realizační tým, byla vyčleněna cílová skupina 200 žáků, s nimiž se pracovalo v procesu inkluzivního prostředí ve třídě. Následovala tvorba individuálních plánů, jejich realizace a průběžné vyhodnocování. Cílovou skupinou bylyu děti mateřské školy, žáci ZŠ a gymnázia. V rámci projektu vyly vytváříme metodické materiály pro učitele a pracovní listy pro žáky. Pro pedagogy byly uspořádány dva vzdělávací moduly ukončené konferencí. V regionu bylo pracováno s cílovou skupinou 50 pedagogů. Nadané děti v MŠ Nadané děti na 1. stupni ZŠ Nadané děti na 2. stupni ZŠ Nadaní středoškoláci Více k projektu viz: http://www.prf.upol.cz/prace-s-talenty/o-projektu/