Projekty pro nadané

Program Excelence středních škol

Program Excelence středních škol (http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol)(otevře nové okno)

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na roky 2011- 2015 a na Národní program reforem České republiky vyhlašuje MŠMT od roku 2011 rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol". Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíl tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy zvyšování vědomostní úroveně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. V rámci tohoto programu ministerstvo umožňuje středním školám získat na základě podané žádosti dotaci podle výsledků, kterých jejich žáci dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT v daném školním roce ve věkové kategorii nad 15 let. Nezbytnou podmínkou je, že organizátor příslušné soutěže vyplní kompletně výsledkové listiny v elektronickém systému: http://excelence.nidm.cz.