Projekty pro nadané

Kempy a kurzy pro talentované žáky v Plzeňském kraji

Kempy a kurzy pro talentované žáky v Plzeňském kraji (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/kempy-a-kurzy-pro-talentovane-zaky?sekce=all)(otevře nové okno)

Cílem projektu je podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků o přírodovědné, společenskovědní, jazykové a umělecké obory. Cílovou skupinou jsou nadaní žáci základních, středních a základních uměleckých škol v Plzeňském kraji, kteří byli úspěšní v krajských kolech soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v daném školním roce. Snahou je udržet vytvořenou nadstavbu nad již existující systém školních postupových soutěží, což přispívá ke zvýšení kvality těchto soutěží a k vyšší úspěšnosti žáků Plzeňského kraje v celostátních kolech soutěží v následných letech. Více též na: www.podporatalentu.cz