Projekty pro nadané

Rozvoj kompetencí nadaných žáků, projekt ZŠ Komenského Karlovy Vary (2009-2011)

Rozvoj kompetencí nadaných žáků, projekt ZŠ Komenského Karlovy Vary (2009-2011) (http://www.zskomenskeho-kv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=141)(otevře nové okno)

Cílem projektu bylo vytvoření kvalitního vzdělávacího prostředí s uplatněním a zlepšením organizačních forem, podporující rovný přístup ke vzdělávání. Projekt se zaměil na propagaci problematiky nadaných dětí. Dětem bylo bezplatně zpřístupněno odborné psychologické vyšetření s cílem identifikace nadání a speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Výsledky odborného vyšetření se staly závazným podkladem k implementaci vzdělávacích opatření, tvorbě individuálního vzdělávacího plánu. Dále projektem získali pedagogové podporu vzdělávání v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální psychologie a tvorby individuálních vzdělávacích programů pro nadané žáky. Rozvoj kompetencí nadaných žáků, projekt ZŠ Komenského Karlovy Vary. Partner projektu je: Pedagogicko – psychologická poradna Karlovy Vary Projekt byl realizován v období od 1. února.2009 do 31. července 2011.