Nabídka portálu pro žáky

Nemusíš být nadaný, stačí, když tě zajímají přírodovědné a technické obory a chceš se v nich dozvědět víc. Na Talentovaných.cz můžeš najít:

 

přehled o kurzech, soutěžích, letních školách, stážích a dalších aktivitách pro zájemce o přírodní vědy a techniku v rubrice Aktivity;

literatura o předmětech, které tě zajímají nebo pro svůj osobní rozvoj v rubrice Knihy ;

stipendia a ocenění pod volbou Systém podpory nadání;

školy specializované na práci s nadanými v rubrice Školy pod volbou Systém podpory nadání tamtéž najdeš další Organizace zaměřené na práci s nadanými a Projekty pro nadané;

chceš-li poradit s výběrem dalšího studia, dalších programů nebo s orientací v nabídce mimoškolních aktivit, můžeš využít online Poradnu.

Leták ke stažení v pdf.

Výběr obsahu pro žáky

Desátý ročník MathRace proběhne ve středu 14. listopadu 2018.

MathRace je matematická soutěž organizovaná Ústavem matematiky a statistikyorganizátory Brněnského korespondenčního semináře pro studenty středních škol. Tato soutěž navazuje na osm ročníků soutěže MathRace, o nichž se více dozvíte v archivu.
Desátý ročník MathRace proběhne ve středu 14. listopadu 2018.


Pravidla soutěže pro středoškoláky

    Soutěže se mohou zúčastnit týmy dvou až čtyř studentů středních škol, kteří se zaregistrují pomocí registračního formuláře na těchto webových stránkách a to do 16.00.
    Všichni studenti v týmu musí být ze stejné střední školy nebo gymnázia.
    Soutěž probíhá prostřednictvím těchto internetových stránek. Na nich se v 16.00 objeví zadání 45 příkladů rozdělených do tří sad po 15 příkladech.
    Odevzdávání 1. sady bude ukončeno v 17.00, 2. sady v 18.00 a 3. sady v 19.00. Doporučujeme si proto hlídat přesný čas.
    Řešení všech úloh bude zveřejněno v 19.00.
    Během soutěže je možno klást dotazy organizátorům ohledně nejasností v zadání prostřednictvím diskuse. Dotazy nesmí obsahovat části řešení úlohy. Organizátoři prostřednictvím diskuse na oprávněné dotazy odpoví, ostatní dotazy mohou být smazány. Týmy jejichž příspěvky budou shledány nevhodné a obtěžující (spamy), budou ze soutěže vyloučeny. Diskusidoporučujeme sledovat, mohou se v ní objevit podstatné informace.
    Hrajte fér. Je zakázána jakákoliv spolupráce mezi jednotlivými týmy. Je zakázáno být registrovaný ve více týmech.
    Týmy, které poruší pravidla, budou ze soutěže vyloučeny.
    O pořadí týmů rozhoduje primárně počet vyřešených úloh, sekundárně celkový čas strávený jejich řešením. K tomuto času se připočítává 20 minut za každou chybnou odpověď.
    Po zadání chybné odpovědi není možno po dobu 40 s zadávat žádnou odpověď.
    Hraje se o zajímavé ceny, konkrétní seznam bude vyvěšen na tomto webu nejpozději týden před soutěží.
    Žádáme účastníky, aby se k serveru chovali ohleduplně. Pokud se stránka nechce načíst, zběsilé mačkání F5 situaci pouze zhorší.
    Používání výpočetní techniky a internetu je povoleno, a to včetně výpočetních nástrojů jako je WolframAlpha.
    0 není přirozené číslo.
    Organizátoři si vyhrazují právo pravidla kdykoliv změnit nebo upravit.

V případě technických potíží se serverem math.muni.cz v průběhu soutěže budou informace o řešení těchto problémů publikovány na Facebooku
Pravidla kategorie „Underground"

Tato kategorie je určena pro týmy, které nejsou složeny ze studentů SŠ (členové týmu nemusí být vůbec studenti). Pokud se chcete s takovým týmem soutěže zúčastnit, při registraci vyplňte do kolonky Škola heslo underground.

Ostatní pravidla jsou stejná, jako pro SŠ, neplatí pouze pravidla 2) a 11).

Zdroj: http://brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php