Nabídka portálu pro rodiče

Ať již máte o nadání svých dětí jasno, anebo si jím nejste jisti, na portálu najdete především informace o nadání a práci s ním, kalendáře aktivit pro děti a mládež, možnost poradit se se zkušenými pedagogy či psychology.

Aktivity pro nadané i zájemce o obor nejrůznějšího druhu - mimoškolní kroužek, prázdninovou letní školu, soutěže apod, najdete v rubrice Aktivity.

Školy, které se speciálně věnují nadaným, můžete vyhledat v rubrice Školy pod volbou PSystém podpory nadání.

Další možnosti podpory naleznete též v Projektech pro nadané nebo v Organizacích, které se nadáním z nějakého hlediska zabývají.

Stipendia a ocenění Vám pomohou najít, kam se obrátit pokud chcete své dítě podporovat při studiu, nebo jej odměnit za výborné výsledky.

Literaturu pro své nadané dítě či pro sebe si můžete nechat doporučit v rubrice Knihy pod volbou Zdroje

Odborné články, studentské práce, legislativu, populární články a další informace k tématu nadání shromažďujeme v rubrice Články převzaté a Odkazy.

Odborný časopis k tématu - Svět nadání, který je prvním u nás vycházejícím periodikem týkajícím se nadání a nadaných.

Konzultace s pedagogy a psychology k diagnostice, rozvoji, podpoře nadání, ale také třeba poradit se, jaké hry jsou pro nadané nejvhodnější můžete v Poradně.

Pokud Vám na stránkách něco chybí, nebo chcete vyjádřit svůj názor, kontaktujte nás přes rubriku Kontakty.

Leták ke stažení v pdf.

Výběr obsahu pro rodiče

Zapojte se do šetření mezinárodního projektu

Jak jsme na tom s rozvojem nadání a talentu dětí v českých školách? Jaké nedostatky a bariéry v této oblasti vidí učitelé, ředitelé, rodiče, ale i samotní žáci? Na čem naopak můžeme stavět? A jak si vedou české mateřské a základní školy v porovnání se školami v Německu, Itálii a Turecku?

Odpovědi na tyto otázky se snaží najít nezisková organizace EDUcentrum společně s dalšími třemi zahraničními partnery v rámci projektu „Strategie pro rozvoj nadání a talentu dětí" (STRATEACH: Strategies for Talented and GIfted Pupils´ Teachers). Projekt je realizován v rámci programu ERASMUS+ do září 2018 a jeho cílem je nabídnout učitelům cílenou vzdělávací podporu pro rozvoj schopností dětí v mateřských a základních školách.

 

Dotazníkové šetření

Do dotazníkového šetření, jehož cílem je zmapovat stávající situaci v českých školách v oblasti přístupů k rozvoji nadání a talentu dětí, se můžete zapojit i vy.

Dotazníky jsou určeny pro tyto skupiny: rodiče dětí v MŠ/ZŠ, učitelé a ředitelé MŠ/ZŠ, žáci ZŠ.

Odkaz a více informací k dotazníkům naleznete zde: http://www.educentrum.eu/dotaznik

Více informací o EDUcentru a projektu STRATEACH je k dispozici zde.