Nabídka portálu pro rodiče

Ať již máte o nadání svých dětí jasno, anebo si jím nejste jisti, na portálu najdete především informace o nadání a práci s ním, kalendáře aktivit pro děti a mládež, možnost poradit se se zkušenými pedagogy či psychology.

Aktivity pro nadané i zájemce o obor nejrůznějšího druhu - mimoškolní kroužek, prázdninovou letní školu, soutěže apod, najdete v rubrice Aktivity.

Školy, které se speciálně věnují nadaným, můžete vyhledat v rubrice Školy pod volbou PSystém podpory nadání.

Další možnosti podpory naleznete též v Projektech pro nadané nebo v Organizacích, které se nadáním z nějakého hlediska zabývají.

Stipendia a ocenění Vám pomohou najít, kam se obrátit pokud chcete své dítě podporovat při studiu, nebo jej odměnit za výborné výsledky.

Literaturu pro své nadané dítě či pro sebe si můžete nechat doporučit v rubrice Knihy pod volbou Zdroje

Odborné články, studentské práce, legislativu, populární články a další informace k tématu nadání shromažďujeme v rubrice Články převzaté a Odkazy.

Odborný časopis k tématu - Svět nadání, který je prvním u nás vycházejícím periodikem týkajícím se nadání a nadaných.

Konzultace s pedagogy a psychology k diagnostice, rozvoji, podpoře nadání, ale také třeba poradit se, jaké hry jsou pro nadané nejvhodnější můžete v Poradně.

Pokud Vám na stránkách něco chybí, nebo chcete vyjádřit svůj názor, kontaktujte nás přes rubriku Kontakty.

Leták ke stažení v pdf.

Výběr obsahu pro rodiče

128. setkání Klubu rodičů a učitelů

Společnost pro talent a nadání - STaN

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

Pozvánka pro rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných:

128. setkání Klubu rodičů a učitelů

KDY:  ve čtvrtek  23.února 2012  od 17:00 do 19.00 hodin

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice

www.fzs-chlupa.cz

 

PROGRAM:   STaN v roce 2012 pro učitele, psychology i rodiče:

63. pracovní den STaN    15.května, Praha

2. konference STaN          16.června,  Luhačovice

Letní soustředění pro nadané děti, 22. - 29.července, Bílovec

 Sovičky v MŠ Rozmarýnek, Praha 13:

7. rok práce s nadanými předškoláčky                www.msrozmarynek.cz

                  

Představujeme školy, vhodné i pro nadané:

ZŠ Mohylová, Praha 13                      www.zsmohylova.cz

HOSTÉ:   představitelky MŠ Rozmarýnek a ZŠ Mohylová                      

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí  E. Vondráková a M. Truhlářová

 PŘIHLÁŠKA:    Zájemcům o účast na 128. setkání Klubu rodičů doporučujeme přihlásit se do 21.února 2012 na e-mail:talent.nadani@email.cz.

Více info: www.talent-nadani.cz.