Nabídka portálu pro učitele a další pedagogy

Portál Talentovaní.cz přináší všem pedagogům, kteří mají zájem se v problematice nadání a nadaných zorientovat, rozšířit si svůj obzor, informovat se o nejnovějším vývoji této oblasti zejména v ČR následující.

Vhodným pozváním do rozpoznávání nadání může být toto video

Aktuální upozornění na akce vážící se k tématu, novinky v oboru apod můžete sledovat v rubrice Aktuality.

Databázi aktivit pro žáky, učitele a další pedagogy najdete v rubrice Aktivity. Lze v ní přehledně vyhledávat podle více kriterií. Další nabídku NIDV vztahující se nejen k nadání naleznete na webu NIDV.

Metodické materiály pro různé stupně vzdělávání, které může učitel při práci s nadanými žáky využít, jsou v sekci Metodické materiály

Příručky, které učitel může využít pro práci s nadanými žáky, odborné články, studentské práce, legislativa, populární články a další texty přímo dostupné v elektronické podobě v rubrice Články převzaté . V těchto kategoriích můžete v rubrice vyhledávat. 

Doporučenou literaturu pro žáky, učitele, rodiče najdete pod stejnou volbou v rubrice Knhy. Ostatní zdroje, které nejsou konkrétními texty pak v rubrice Odkazy.

Odborný časopis Svět nadání se věnuje nadání a nadaným z hlediska pedagogiky a psychologie.

Odbornou pomoc či radu v oblasti psychologické diagnostiky mimořádného nadání, výchovy a vzdělávání nadaných žáků, s výukou a tvorbou úloh pro nadané či impulsy ke  vzdělávání pedagogů a organizátorů aktivit pro nadané, můžete najít v Poradně.

Seznamy škol, organizací a projektů, které podporují nadané najdete pod volbou Systém podpory nadání. Není mezi nimi ta vaše?

Napište nám přes rubriku Kontakty!

Leták ke stažení v pdf

NIDV nabízí vzdělávání k problematice nadání

NIDV připravil širokou nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy všech stupňů škol i pedagogy volného času. V katalogu na rok 2018 najdete anotace všech akreditovaných vzdělávacích programů. Na ty, které nejsou aktuálně vypsány v Programové nabídce NIDV, se můžete zapsat do "čekárny". Vyplněním poptávky můžete ovlivnit vypsání termínu Vámi vybraných vzdělávacích programů, o kterém Vás budeme informovat na Vámi zadaných kontaktech.

Výběr obsahu pro učitele na Talentovaní.cz

Talent v škole, Vladimír Dočkal a Jana Duchovičová (slovensky)

Brožura díky svému obsahu a způobu zpracování tématu přináší cenné poznatky, modely a strategie edukace nadaných. Obsahová náplň, koncepčnost a formální zpracování publikace vycházejí z dlouhodobých výzkumných, publikačních a pedagogických zkušeností autorů.
Podáva komplexní informace týkající se problematiky výchovy a vzdelávání nadaných a talentovaných detí v běžné škole. Tradiční témata o historii nadání a talentu, vývoji, identifikaci a výběru talentů či formách vzdelávání nadaných dopĺňují okruhy témat, které dosud nejsou publikačně pokryté – příístupy k talentovaným v rovině metodické a praktické.
Brožúra vychádza so zámerom:

  • dostať do povedomia riaditeľov a učiteľov ZŠ všeobecné informácie o nadaní a talente,
  • oboznámiť riaditeľov a pedagógov s aktuálnou legislatívou týkajúcou sa vzdelávania nadaných žiakov,
  • ponúknuť komplexný prehľad metód, foriem a stratégií vzdelávania nadaných žiakov,
  • podporovať kognitívny, emocionálny a metakognitívny rozvoj nadaných žiakov.

Dočkal, V.: a Duchovičová, J.: Talent ve škole. Nakl. Raabe 2017, 182 s. ISBN: 9788081402678

Zdroj: http://www.martinus.cz/?uItem=272160