Nabídka portálu pro učitele a další pedagogy

Portál Talentovaní.cz přináší všem pedagogům, kteří mají zájem se v problematice nadání a nadaných zorientovat, rozšířit si svůj obzor, informovat se o nejnovějším vývoji této oblasti zejména v ČR následující.

Vhodným pozváním do rozpoznávání nadání může být toto video

Aktuální upozornění na akce vážící se k tématu, novinky v oboru apod můžete sledovat v rubrice Aktuality.

Databázi aktivit pro žáky, učitele a další pedagogy najdete v rubrice Aktivity. Lze v ní přehledně vyhledávat podle více kriterií. Další nabídku NIDV vztahující se nejen k nadání naleznete na webu NIDV.

Metodické materiály pro různé stupně vzdělávání, které může učitel při práci s nadanými žáky využít, jsou v sekci Metodické materiály

Příručky, které učitel může využít pro práci s nadanými žáky, odborné články, studentské práce, legislativa, populární články a další texty přímo dostupné v elektronické podobě v rubrice Články převzaté . V těchto kategoriích můžete v rubrice vyhledávat. 

Doporučenou literaturu pro žáky, učitele, rodiče najdete pod stejnou volbou v rubrice Knhy. Ostatní zdroje, které nejsou konkrétními texty pak v rubrice Odkazy.

Odborný časopis Svět nadání se věnuje nadání a nadaným z hlediska pedagogiky a psychologie.

Odbornou pomoc či radu v oblasti psychologické diagnostiky mimořádného nadání, výchovy a vzdělávání nadaných žáků, s výukou a tvorbou úloh pro nadané či impulsy ke  vzdělávání pedagogů a organizátorů aktivit pro nadané, můžete najít v Poradně.

Seznamy škol, organizací a projektů, které podporují nadané najdete pod volbou Systém podpory nadání. Není mezi nimi ta vaše?

Napište nám přes rubriku Kontakty!

Leták ke stažení v pdf

NIDV nabízí vzdělávání k problematice nadání

NIDV připravil širokou nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy všech stupňů škol i pedagogy volného času. V katalogu na rok 2018 najdete anotace všech akreditovaných vzdělávacích programů. Na ty, které nejsou aktuálně vypsány v Programové nabídce NIDV, se můžete zapsat do "čekárny". Vyplněním poptávky můžete ovlivnit vypsání termínu Vámi vybraných vzdělávacích programů, o kterém Vás budeme informovat na Vámi zadaných kontaktech.

Výběr obsahu pro učitele na Talentovaní.cz

Problémy fyzikálního vzdělávání - semináře z fyziky

Semináře se konají vždy od 15:00 do 16:20 v učebně KDF v 7. patře katedrálního objektu v Tróji

22.3.2018
    Vlastnosti ultra-jemnozrnné hořčíkové slitiny WE43 a její mikrostrukturní stabilita za zvýšených teplot
    RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.
    KFM MFF UK
5.4.2018
    Multimediální vzdělávací materiály - od pokusů k designu
    Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
    KSVI MFF UK
12.4.2018
    Tvorive a pojmove myslenie v materskej skole a fyzika na zakladnej skole na Slovensku
    PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
    Katedra fyziky FPV UKF v Nitře
19.4.2018
    Zkušenosti z Erasmu ve Finsku
    Mgr. Petr Kolář
    KDF MFF UK
26.4.2018
    Pokusy z geometrické optiky pro výuku na základní a střední škole
    Hložek Filip
    – vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

    Podpora realizace a vysvětlení problematických fyzikálních pokusů ve výuce na prvním stupni základní školy - minipřípadová studie
    Čermáková Aneta
    – vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

    Pokusy s částicovou kamerou MX-10 pro Interaktivní fyzikální laboratoř
    Kučerová Marie
    – vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.

    Zdroj: http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/?akRok=8