Nabídka portálu pro učitele a další pedagogy

Portál Talentovaní.cz přináší všem pedagogům, kteří mají zájem se v problematice nadání a nadaných zorientovat, rozšířit si svůj obzor, informovat se o nejnovějším vývoji této oblasti zejména v ČR následující.

Vhodným pozváním do rozpoznávání nadání může být toto video

Aktuální upozornění na akce vážící se k tématu, novinky v oboru apod můžete sledovat v rubrice Aktuality.

Databázi aktivit pro žáky, učitele a další pedagogy najdete v rubrice Aktivity. Lze v ní přehledně vyhledávat podle více kriterií. Další nabídku NIDV vztahující se nejen k nadání naleznete na webu NIDV.

Metodické materiály pro různé stupně vzdělávání, které může učitel při práci s nadanými žáky využít, jsou v sekci Metodické materiály

Příručky, které učitel může využít pro práci s nadanými žáky, odborné články, studentské práce, legislativa, populární články a další texty přímo dostupné v elektronické podobě v rubrice Články převzaté . V těchto kategoriích můžete v rubrice vyhledávat. 

Doporučenou literaturu pro žáky, učitele, rodiče najdete pod stejnou volbou v rubrice Knhy. Ostatní zdroje, které nejsou konkrétními texty pak v rubrice Odkazy.

Odborný časopis Svět nadání se věnuje nadání a nadaným z hlediska pedagogiky a psychologie.

Odbornou pomoc či radu v oblasti psychologické diagnostiky mimořádného nadání, výchovy a vzdělávání nadaných žáků, s výukou a tvorbou úloh pro nadané či impulsy ke  vzdělávání pedagogů a organizátorů aktivit pro nadané, můžete najít v Poradně.

Seznamy škol, organizací a projektů, které podporují nadané najdete pod volbou Systém podpory nadání. Není mezi nimi ta vaše?

Napište nám přes rubriku Kontakty!

Leták ke stažení v pdf

NIDV nabízí vzdělávání k problematice nadání

NIDV připravil širokou nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy všech stupňů škol i pedagogy volného času. V katalogu na rok 2018 najdete anotace všech akreditovaných vzdělávacích programů. Na ty, které nejsou aktuálně vypsány v Programové nabídce NIDV, se můžete zapsat do "čekárny". Vyplněním poptávky můžete ovlivnit vypsání termínu Vámi vybraných vzdělávacích programů, o kterém Vás budeme informovat na Vámi zadaných kontaktech.

Výběr obsahu pro učitele na Talentovaní.cz

Novinky Centra nadání v oblasti DVPP

Centrum nadání nabízí systémovou podporu učitelům mateřských a základních škol. Mají akreditované programy pro základní školy, zaměřené na vzdělávání mimořádně nadaných žáků, dále školí problematiku rozvoje intelektu u předškolních dětí. Nově akreditovali také navazující dvoudílný kurz "Osobnostní podpora učitelů mateřských škol 1 a 2". Kurz může sloužit jako vstupní brána k návazné osobní podpoře jednotlivých pedagogů, a to jak v podobě mentoringu, coachingu nebo supervize.
Přehled kurzů pro základní školy

Následující kurzy jsou nabízeny jako samostatné výukové programy určené především pro učitele 1. a 2. stupně základních škol. Všechny uvedené kurzy mají akreditaci MŠMT, číslo jednací udělené akreditace je vždy uvedeno u každého kurzu. Je možné tedy financovat uhrazení jejich nákladů z prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy mají výjezdní povahu, jsou tedy realizovány v místě školského zařízení, které si kurz objedná. Podmínkou pro realizaci kurzu je vždy minimální počet 10 účastníků v místě jeho konání. Maximální počet účastníků není stanoven, je předmětem dohody lektora a objednávající instituce.
Přehled kurzů pro školy:
1. Organizace péče o mimořádně nadané žáky v běžných či výběrových základních a středních školách

2. Vzdělávání nadaných žáků ve školním vzdělávacím programu a jeho praktická realizace

3. Inspirativní aktivity pro nadané žáky po vyučování; představení moderních deskových her

4. Nadaný žák – od ŠVP k vyučovací hodině

5. Individualizace a diferenciace výuky nadaných žáků na 1. stupni základní školy

6. Interaktivní dílna k problematice práce s nadanými žáky pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, středních škol a víceletých gymnázií (jednodenní dílna)

7. IVP a následné formy úprav učiva pro mimořádně nadané žáky na 1. a 2. stupni ZŠ, víceletém gymnáziu a střední škole

9. Obohacení výuky formou kvízů, hádanek a logických úloh na ZŠ a SŠ

10. Nadaný žák s SPU na základní škole

11. Nadaní žáci s autismem

12. Rozvoj rozumových schopností předškoláků formou didaktických her, hlavolamů a pracovních listů

13. Mimořádně nadané dítě - charakteristické projevy a problémy v předškolním a mladším školním věku

14. Osobnostní podpora pedagogů v MŠ 1.

15. Osobnostní podpora pedagogů v MŠ 2.
Zdroj: http://www.centrumnadani.cz/vzdelavani-ucitelu/kurzy.html