Nabídka portálu pro učitele a další pedagogy

Portál Talentovaní.cz přináší všem pedagogům, kteří mají zájem se v problematice nadání a nadaných zorientovat, rozšířit si svůj obzor, informovat se o nejnovějším vývoji této oblasti zejména v ČR následující.

Vhodným pozváním do rozpoznávání nadání může být toto video

Aktuální upozornění na akce vážící se k tématu, novinky v oboru apod můžete sledovat v rubrice Aktuality.

Databázi aktivit pro žáky, učitele a další pedagogy najdete v rubrice Aktivity. Lze v ní přehledně vyhledávat podle více kriterií. Další nabídku NIDV vztahující se nejen k nadání naleznete na webu NIDV.

Metodické materiály pro různé stupně vzdělávání, které může učitel při práci s nadanými žáky využít, jsou v sekci Metodické materiály

Příručky, které učitel může využít pro práci s nadanými žáky, odborné články, studentské práce, legislativa, populární články a další texty přímo dostupné v elektronické podobě v rubrice Články převzaté . V těchto kategoriích můžete v rubrice vyhledávat. 

Doporučenou literaturu pro žáky, učitele, rodiče najdete pod stejnou volbou v rubrice Knhy. Ostatní zdroje, které nejsou konkrétními texty pak v rubrice Odkazy.

Odborný časopis Svět nadání se věnuje nadání a nadaným z hlediska pedagogiky a psychologie.

Odbornou pomoc či radu v oblasti psychologické diagnostiky mimořádného nadání, výchovy a vzdělávání nadaných žáků, s výukou a tvorbou úloh pro nadané či impulsy ke  vzdělávání pedagogů a organizátorů aktivit pro nadané, můžete najít v Poradně.

Seznamy škol, organizací a projektů, které podporují nadané najdete pod volbou Systém podpory nadání. Není mezi nimi ta vaše?

Napište nám přes rubriku Kontakty!

Leták ke stažení v pdf

NIDV nabízí vzdělávání k problematice nadání

NIDV připravil širokou nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy všech stupňů škol i pedagogy volného času. V katalogu na rok 2018 najdete anotace všech akreditovaných vzdělávacích programů. Na ty, které nejsou aktuálně vypsány v Programové nabídce NIDV, se můžete zapsat do "čekárny". Vyplněním poptávky můžete ovlivnit vypsání termínu Vámi vybraných vzdělávacích programů, o kterém Vás budeme informovat na Vámi zadaných kontaktech.

Výběr obsahu pro učitele na Talentovaní.cz

Jak na společné vzdělávání II ?

Vážené dámy,

vážení pánové,

rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník veletrhu Jak na společné vzdělávání II ?" 

 

Datum konání :             6. listopadu 2018 (úterý)

Čas konání :                   9.00-18.00hod.

Místo konání :               Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem-centrum, vchod z Brněnské ulice

Pořadatelé :                   Ústecký kraj, MAS Labské skály z.s., SK Parta Litoměřice z.s. a Speciální ZŠ a Praktická škola Ústí nad Labem

 

Smyslem veletrhu je předat nové či rozšiřující informace z oblasti společného vzdělávání, věnovat se výkaznictví podpůrných opatřeních (výkaz R 44) , obohatit o nové zkušenosti, trendy či příklady dobré praxe z jiných školských zařízení a s učebními, kompenzačními pomůckami, které jsou na trhu k dostání.

Akce je určena ředitelům, učitelům, odborným pracovníkům i široké veřejnosti z celého Ústeckého kraje, tak aby jim usnadnila vzdělávání a začleňování dětí, žáků a studentů s handicapem do běžného vzdělávacího proudu v MŠ, ZŠ a SŠ a zároveň zmínila i tematiku nadaných žáků.

Odborná veřejnost bude seznámena s tématikou současného dění v oblasti společného vzdělávání formou seminářů a modelových situací.

Pro návštěvníky veletrhu bude dále připravena široká nabídka z řad vystavovatelů (nakladatelství, NNO, sdružení atd.), které se této problematice přímo věnují. Na stáncích i v rámci krátkého prezentačního vstupu budou seznamovat se svou činností a s praktickou ukázkou využití, ovládání nabízených aplikací a učebních pomůcek.

 

Akce proběhne pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka.

                                                                                                                                                                

Těšit se můžete na semináře níže uvedené :

Prostory Císařského sálu (kapacita 120 osob) :

-          Novela a aplikace vyhlášky č.27/2016 – PhDr. Jana Zapletalová10.00-11.30 hod., určeno pro ředitele a jejich zástupce

-          Vykazování podpůrných opatření (výkaz R 44) – Ing. Jaromír Nebřenský, 11.40-13.00 hod., určeno pro ředitele a osoby pověřené vykazováním

-          Podpůrná opatření 1. stupně - jak, proč a kam se zvrtla ? – Mgr. Michaela Veselá13.30-15. hod., určeno pro ředitele a jejich zástupce, učitele

-          Hodnotové vzdělávání – Mgr. Dana Hádková, 15.30-16.30 hod., určeno pro ředitele a jejich zástupce, učitele

Přednášková místnost (kapacita 50 osob) :

-          Silní rodiče a silné děti – Mgr. Veronika Dembická a Mgr. Petra Janatová, 13.20-15.00 hod., určeno pro rodiče

-          Komunikace žáka s Aspergerovým syndromem – PAS – Mgr. Bc. Martina Brhelová a Mgr. Lukáš Prostřední,15.30-16.30 hod., určeno pro odbornou veřejnost

-          Metodiky práce pro učitele žáků s PAS – Mgr. Bc. Martina Brhelová a Mgr. Lukáš Prostřední, 16.40-17.40 hod., určeno pro učitele

 

Přísálí (kapacita 20 osob):

-          Mýty o zraku a jejich náprava – Mgr. Nikola Aková, 17.00-18.00 hod., určeno pro odbornou veřejnost a rodiče

 

Informace o akci jsou uveřejněny na stránkách Odboru školství, mládeže a tělovýchovy vč. přihlašovacího formuláře a stránkách Regionální stále konference :

https://www.kr-ustecky.cz/veletrh-jak-na-spolecne-vzdelavani-ii/d-1728746/p1=204461

 

http://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/veletrh-jak-na-spolecne-vzdelavani-ii-21

 

Veletrh je během dne volně přístupný bez nutnosti přihlašování a vstupné zdarma, na výše uvedené semináře je však nutná registrace.

 

Pozvánka:

Katalog vystavovatelů:

Program: