Právní a strategické dokumenty

Umí školy pracovat s nadanými žáky? - tematická zpráva České školní inspekce

Česká školní inspekce uveřejnila tematickou zprávu „Umí školy pracovat s nadanými žáky?" (srpen 2008) Skutečnost, že jen 36 % škol identifikuje své nadané žáky, je na pováženou. A to ještě u některých byl shledán rozpor mezi deklarací v dokumentech a realitou ve skutečnosti. Z hlediska nadaných žáků je závěr inspekční zprávy tristní: Převládá bezradnost, nezájem, neochota, nepochopení celé problematiky.

Celý text zprávy ke stažení: http://www.csicr.cz/cz/Rodice/Na-co-se-casto-ptate/Umi-skoly-pracovat-s-nadanymi-zaky-