Právní a strategické dokumenty

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

V koncepci se dozvíte spoustu zajímavých informací, např.:
1) Problémy týkající se mladé generace vyplývající z výzkumů v posledním období
2) Tematické oblasti Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013
3) Ochrana práv dětí a mládeže
4) Mezinárodní spolupráce a mobilita v oblasti dětí a mládeže
aj.
Více na: http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-statni-politiky-pro-oblast-deti-a-mladeze-na-obdobi-2007-2013