Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Obsah s Kraj Královéhradecký .

Centrum pro talentovanou mládež

Centrum pro talentovanou mládež CTM je jediná organizace v České republice, která pomáhá studentům k prestižní akademické dráze prostřednictvím odborných online kurzů a mezinárodních AP...

Konzultační střediska SOČ pro žáky a učitele

 Novinkou od ledna 2012 jsou čtyři konzultační střediska SOČ poskytující odbornou podporu žákům a učitelům při zpracování soutěžních prací SOČ.  Konzultační střediska vznikla...

NÚV, sekce pedagogicko-psychologického poradenství

Identifikační údaje kontaktní osoba: Světlana Durmeková telefon:   283 881 250 email: svetlana.durmekova@nuv.cz www.nuv.cz adresa: Novoborská...

Talnet

Identifikační údaje kontaktní osoba: Vojtěch Tutr telefon:   777 526 649 email: tutr@nidv.cz www.talnet.cz adresa: Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25,...

Univerzita Hradec Králové

Jednotlivé fakulty univerzity se podílejí na nabídce aktivit jak pro žáky a studenty se zájmem o poznání, tak pro širokou veřejnost. 

Uskupení Tesla

Občanské sdružení USKUPENÍ TESLA, z.s., Pardubice Otevřené centrum vědy, art dílny, worskhopy, aktivity.  

Asociace malých debrujárů České republiky

Asociace sdružuje místní kluby, které dětem a mladým se zájmem o vědu, techniku a ekologii, pomáhají objevovat zákonitosti světa kolem nás. Využívají zejména zábavné pokusy s jednoduchými...

Asociace středoškolských klubů České republiky

Věnuje se rozvoji odborných aktivit mládeže ve věku od 13 do 26 let, výchově a vyhledávání mladých talentů a realizaci dalších společenských a zájmových aktivit na středních školách. Organizuje...

Mensa ČR

Národní odbočka organizace sdružující lidi s hodnotou IQ odpovídající horním dvěma procentům populace. V ČR je to hodnota 130 a vyšší. Cílem Mensy je využití ingeligence ve prospěch lidstva.

Národní ústav pro vzdělávání

Sekce "nadání a nadaní" informuje o legislativě, diagnostice a charakteristikách nadání, vzdělávání nadaných, volnočasových aktivitách pro nadané, výzkumné zprávy o nadaných a další informace....

Společnost pro talent a nadání (ECHA ČR)

Společnost pořádá odborně zaměřené konference i prakticky orientované kluby rodičů. Stránky obsahují aktuality z dění v oblasti péče o nadané, tipy na zajímavé knihy, články a odkazy na volnočasové...