Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Obsah s Kraj Praha .

Centrum pro talentovanou mládež, z.s.

Identifikační údaje kontaktní osoba: Jeanne Bočková telefon: 603442040 email:  jeanne.bockova@ctm-academy.org www.ctm-academy.cz adresa: Lohniského...

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

DDM hl. m. Prahy podporuje nadané děti a každoročně pro ně pořádá široké spektrum různých aktivit. * Nabízíme odborné kroužky (po dobu celého školního roku), workshopy a kurzy. Naši lektoři...

Jak na společné vzdělávání II ?

Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník veletrhu   „ Jak na společné vzdělávání II ?"    Datum konání :...

NÚV, sekce pedagogicko-psychologického poradenství

Identifikační údaje kontaktní osoba: Světlana Durmeková telefon:   283 881 250 email: svetlana.durmekova@nuv.cz www.nuv.cz adresa: Novoborská...

Talnet

Identifikační údaje kontaktní osoba: Vojtěch Tutr telefon:   777 526 649 email: tutr@nidv.cz www.talnet.cz adresa: Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25,...

Asociace malých debrujárů České republiky

Asociace sdružuje místní kluby, které dětem a mladým se zájmem o vědu, techniku a ekologii, pomáhají objevovat zákonitosti světa kolem nás. Využívají zejména zábavné pokusy s jednoduchými...

Asociace středoškolských klubů České republiky

Věnuje se rozvoji odborných aktivit mládeže ve věku od 13 do 26 let, výchově a vyhledávání mladých talentů a realizaci dalších společenských a zájmových aktivit na středních školách. Organizuje...

Centrum nadání, o.s.

Sdružení pořádá pravidelné diagnostické dny ve spolupráci se ZŠ a SŠ, zpracovává analýzy stavu a úrovně vzdělávacích programů jednotlivých škol či doporučení vhodného zařazení nadaného žáka do...

Dětská Mensa ČR

Platformou při Mense ČR je Dětská Mensa. Organizuje letní campy, kluby nadaných dětí a další aktivity. Určeny jsou především dětem ve věku 5 - 14 let.

Mensa ČR

Národní odbočka organizace sdružující lidi s hodnotou IQ odpovídající horním dvěma procentům populace. V ČR je to hodnota 130 a vyšší. Cílem Mensy je využití ingeligence ve prospěch lidstva.

Národní ústav pro vzdělávání

Sekce "nadání a nadaní" informuje o legislativě, diagnostice a charakteristikách nadání, vzdělávání nadaných, volnočasových aktivitách pro nadané, výzkumné zprávy o nadaných a další informace....

Společnost pro talent a nadání (ECHA ČR)

Společnost pořádá odborně zaměřené konference i prakticky orientované kluby rodičů. Stránky obsahují aktuality z dění v oblasti péče o nadané, tipy na zajímavé knihy, články a odkazy na volnočasové...

Stanice techniků Vyšehrad

Organizuje kroužky, kluby, soutěže v přírodovědních a technických oborech.