Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Obsah s Cílová skupina rodiče .

Den otevřených dveří v ústeckém vědecko - výzkumném centru

Den otevřených dveří v ústeckém vědecko - výzkumném centru v Ústí nad Labem, Revoluční 84, Ústí nad Labem - sídlo Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.

Herní klub Albert

  Cílová skupina : děti, studenti, zájemci z řad nadaných a mimořádně nadaných dětí a studentů Datum konání : herní odpoledne se konají pravidelně (2x měsíčně) ve středu...

Jak na společné vzdělávání II ?

Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník veletrhu   „ Jak na společné vzdělávání II ?"    Datum konání :...

Pedagogicko psychologická poradna Břeclav

Identifikační údaje kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Houšťová telefon:   519373996 email: pppbreclav@mybox.cz ...

Techdays 2018

Techdays 2018 - veletrh polytechnického vzdělávání

AKADEMIE NADÁNÍ Prostor pro setkávání výjimečných dětí a jejich rodin

Akademie nadání, o. s. vznikla r. 2009 jako zastřešující organizace spojující rodiče a odborníky, kteří žijí a pracují s „handicapem“ nadání. Jejím cílem je zajistit nadaným dětem a jejich rodinám...

Centrum Areté

Centrum Areté - Centrum pro podporu, rozvoj a výzkum nadání Komplexní psychodiagnostika, poradenství, psychoterapie, rodinná terapie

Dětská Mensa ČR

Platformou při Mense ČR je Dětská Mensa. Organizuje letní campy, kluby nadaných dětí a další aktivity. Určeny jsou především dětem ve věku 5 - 14 let.

Kluby nadaných dětí

Mensa ČR zřizuje po celé republice kluby nadaných dětí. Jejich účelem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Věkové...

Národní ústav pro vzdělávání

Sekce "nadání a nadaní" informuje o legislativě, diagnostice a charakteristikách nadání, vzdělávání nadaných, volnočasových aktivitách pro nadané, výzkumné zprávy o nadaných a další informace....

Občanské sdružení Akademie nadání

Cílem obč. sdružení je zajistit nadaným dětem a jejich rodinám odbornou péči a podporu. Zvláštní pozornost je věnována rodinám dětí tzv. dvakrát výjimečných – tzn. nadaných dětí s určitým...

Společnost pro talent a nadání (ECHA ČR)

Společnost pořádá odborně zaměřené konference i prakticky orientované kluby rodičů. Stránky obsahují aktuality z dění v oblasti péče o nadané, tipy na zajímavé knihy, články a odkazy na volnočasové...