Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. Pavla Jarošová

telefon: 567 573 777

email: jarosova@zoojihlava.cz

www.zoojihlava.cz

adresa: Březinovy sady 5642/10, Jihlava

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci ZŠ a SŠ

Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: přírodní vědy

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: výukové programy pro školy, soutěže, zájmové útvary, akce pro veřejnost, příměstské tábory

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Vzdělávací centrum PodpoVRCH je součástí Zoo Jihlava již 5 let.  Realizuje výukové programy pro školy, 
volnočasové zájmové útvary- kroužek chovatelský a přírodovědný, soutěž pro školy z oblasti ochrany přírody,
akce pro veřejnost se zaměřením na přírodní vědy  
 
Probíhá zde podpora zájmu o přírodní vědy u dětí, které se se školami účastní výukových programů (cca 8000 dětí za rok).


Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Mgr. Pavla Jarošová
Mgr. Radka Vaňková
Bc. Olena Kotíková
 

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Mgr. Pavla Jarošová - aprobovaný pedagog (Bi+M+IT), dlouholetá praxe ve škole, koordinátor EVVO, zoopedagog
Mgr. Radka Vaňková - studium ŽP + pedagogické zaměření, praxe jako lektor - zoopedagog
Bc. Olena Kotíková - dlouholetá praxe jako lektor
 

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

DDM JIhlava (okresní kolo BiO),
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání (Soutěž Zlatý list, spolupráce na akcích)
 

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

 

Referenční osoby

Tomáš Koukal - Magistrát Jihlava,
Josef Zetěk - Chaloupky, 
Eva Navrátilová - Kraj Vysočina
 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

program pro MŠ 30Kč/ žáka, program ZŠ a SŠ 45 Kč/ žáka, zájmový útvar 700Kč/rok, příměstský tábor 1500 Kč/1 týden