Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.

Identifikační údaje

kontaktní osoba: PaedDr. Jaroslava Dudková

telefon: 732 730 922

email: dudkova@vctu.cz

www.vctu.cz

adresa: Jana Palacha 804, Turnov

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci ZŠ, SŠ

Rozsah působnosti: regionální

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: rozvoj kognitivního nadání

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: vdělávací programy

informační služby
poradenské služby
projekty

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

vzdělávací programy zaměřené na 1. a 2. stupeň základních škol a střední školy
příměstský tábor pro nadané
Tajemství mikrosvěta, Tajemný svět látek, Tajemný svět dějů
Logico 1, Logico 2, Matematika s Klokanem
Fyzika kolem nás 1, 2, 3
Po stopách minulosti, Poznáváme naši minulost, Tvůrčí psaní
Svět filmu, Programování je hra 1, 2
Automotive workshopy
Puzzle your world, Create your world, Imagine your world


Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

ředitelka VCT, o.p.s.
projektová manažerka a účetní
externí odborní lektoři
 

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

spolupráce s poradnou
spolupráce s VŠ –   TU Liberec, MFF UK
 

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

spolupráce se ZŠ a SŠ v Libereckém kraji
společný projekt s iQlandií v Liberci
spolupráce s NIDV
spolupráce s firmou Mahle Behr Mnichovo Hradiště
spolupráce se střediskem TOPTEC  AV ČR
 

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Automotive workshopy – 8 zájemců o automobilový průmysl

Referenční osoby

klienti
rodiče
NIDV
 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

paušální platba 2000 Kč za rok