Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Univerzita Hradec Králové

Jednotlivé fakulty univerzity se podílejí na nabídce aktivit jak pro žáky a studenty se zájmem o poznání, tak pro širokou veřejnost.