Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Talnet

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Vojtěch Tutr

telefon:  777 526 649

email: tutr@nidv.cz

www.talnet.cz

adresa: Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25, Praha 1

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci ZŠ, SŠ od 10 do 19 let, učitelé ZŠ a SŠ, další pedagogičtí pracovníci 

Rozsah působnosti: celostátní, zahraničí

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: přírodní vědy, technika, seberozvoj, matematika, programování

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: online kurzy, exkurze s online přípravou, víkendová soustředění, expedice do terénu, mezinárodní pobytové akce, prosemináře a rozvoj osobnostních dovedností

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Talnet nabízí každoročně kolem 30 T-kurzů – online kurzů. Motivovaným a zvídavým žákům nabízí tato aktivita možnost dozvědět se v komunikaci s instruktorem více než ve škole a pokládat otázky, na které nenašli odpověď. V každém ze dvou výukových bloků studenti absolvují šest lekcí s úkoly a mohou si zvolit, po kterém bloku zpracují seminární práci pod vedením instruktora, kterou obhajují v online diskuzích. Vyvrcholením činnosti v kurzech jsou online obhajoby seminárních prací před všemi spolužáky v kurzu a následně i její prezentace na prezenčním soustředění - nebo online pro ty, co se soustředění neúčastní - před odbornou porotou.
Dvakrát ročně – v období psaní seminárních prací - se také otevírá nabídka T-exkurzí. T-exkurze je zajímavou kombinací online výuky a praktických ukázek přímo na odborném pracovišti. Studenti se nejprve po internetu pod vedením instruktora teoreticky připravují a poznávají obecné principy, při návštěvě pracoviště si pak mohou ověřit jejich použití v praxi.
Třikrát ročně se pořádají soustředění, které jsou příležitostí vidět se tváří v tvář s instruktory, ostatními Talneťáky i dalšími odbornými spolupracovníky Talnetu. Na podzim se koná úvodní soustředění. Zimní a letní soustředění jsou vyvrcholením půlroční práce v kurzech. Studenti prezentují své seminární práce před odbornou i studentskou porotou a mají možnost zúčastnit se odborného i zábavného programu (exkurze, strategické hry aj.).
Jednou ročně jsou pořádány s partnery v zahraničí mezinárodní pobytové akce nebo letní expedice zaměřená na reálné badatelské aktivity.
Dále jsou účastníkům kurzů nabízeny seberozvíjející online aktivity a psychologické poradenství.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

 

RNDr. Stanislav Zelenda - vedoucí projektu

Mgr. Štěpán Peterka - koordinátor projektu; T-exkurzí

Mgr. Miroslav Litavský - koordinátor vzdělávacích aktivit

Zdeněk Smrčka - koordinátor a technická podpora T-kurzů

Ing. Mgr. Vojtěch Tutr - PR a komunikace

Instruktoři:

Mgr. Peterkova, Julie

Mgr. Vitingerová, Světla

RNDr. Zelenda, Stanislav

Mgr. Beran-Cimburkova, Petra, PhD.

Bílková, Eliška

MUDr. Bučková, Dana, PhD.

Doc. RNDr. Daniš, Stanislav, PhD.

Mgr. Dobiášová, Kateřina

Ing. Drabinová, Eliška

Mgr. Horák, Robin

Doc. Ing. Hušek, Petr, PhD.

RNDr. Jančařík, Antonín, PhD.

Kalasová, Dominika

Mgr. Kloboučková, Jaroslava

Mgr. Kofroň, David, PhD.

Bc. Kolář, Karel

Mgr. Kučera, Martin

RNDr. Mlčáková (roz. Pašková), Veronika, PhD.

RNDr. Nováková (roz. Bártová), Kateřina

Mgr. Novozámská, Eva

Mgr. Pazourek, Karel, PhD.

Doc. RNDr. Pišoft, Petr, PhD.

MUDr. Procházková, Kamila, PhD.

RNDr. Pudivítr, Petr, PhD.

Mgr. Rakovcová, Dana

Mgr. Röhlichová, Martina

Mgr. Rušar, Pavel

Bc. Sezemská, Karolina

Mgr. Štěpánová, Vlasta

RNDr. Teplý, Pavel, PhD.

Doc. RNDr. Toušek, Jiří, CSc.

Doc. RNDr. Toušková, Jana, CSc.

Ing. Vlček, Martin

Ing. Zemkova, Michaela

Spolupracující psychologové:

Mgr. Žáková, Michaela

RNDr. Borovičková, Dagmar

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Tým Talnetu je schopen navrhovat a organizovat inovativní vzdělávací a seberozvojové aktivity pro nadané. Dále zajišťuje vzdělávání pedagogů a dalších organizátorů aktivit pro nadané. Ve spolupráci s externími odborníky je tým Talnetu schopen zajistit psychologické testování a diagnostiku, poradenství v oblasti: nadání a typologie nadání, doporučení aktivit pro optimalizaci rozvoje nadání, učení a učebních stylů, nerovnoměrného vývoje, osobnostních a emočních obtíží apod. Dále poradenství v oblasti vzdělávání nadaných žáků, práce s třídním kolektivem, zkušeností s výukou a tvorbou úloh pro nadané studenty, vytváření a využívání inovačních vzdělávacích aktivit apod.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Spolupracujeme s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu, ZŠ Karla Čapka v Praze 10, Matematickým korespondenčním seminářem Náboj, Fyzikálním korespondenčním seminářem, Klubem deskových her Kapsa, SVČ Plzeň, Muzeem Josefa Hyláka Radnice. Předchozí spolupráce byla realizována se společností IBM.

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

úspěšné prosazení inovativních vzdělávacích aktivit: T-exkurze, podle jejichž konceptu organizuje vlastní T-exkurze JCMM, T-expedice, která byla oceněna vedením Muzea Josefa Hyláka v Radnicích a z jejíž výsledků se připravuje expozice tamtéž

 

Referenční osoby

Mgr. Michal Urban ředitel odboru pro mládež MŠMT
RNDr. Miloš Šifalda Ředitel JCMM
Mgr. Marie Hřebíková, ZŠ Luže
RNDr, Aurélie Pekařová, Gymnázium Roudnice nad Labem
 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

T-kurzy – účast zdarma

T-exkurze – účastníci si platí pouze cestovné na místo a zpět

Soustředění – účastníci si platí cestovné na místo a zpět a příspěvek na stravu a ubytování, ostatní náklady jsou hrazeny Talnetem

Mezinárodní a expediční aktivity – v závislosti na získaných sponzorských a dalších prostředcích si účastníci platí buď část nákladů nebo je účast zdarma

Ostatní aktivity – účast zdarma