Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. Jakub Jelínek

telefon: 739 633 712

email: jelinek@supss-ks.cz

www.czech-glass-school.com

adresa: Havlíčkova 57, Kamenický Šenov

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci ZŠ, SŠ a U3V

Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský, celorepublikový, zahraničí

Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační

Zaměření oborové: Výtvarné umění, design

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: kurzy, stáže, workshopy, konzultace, poradenství, přednášky

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

výtvarné workshopy pro ZŠ, ZUŠ, SŠ; kurzy a stáže pro U3V, kroužky pro žáky ZŠ, odborné poradenství a workshopy pro učitele ZŠ a ZUŠ


Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Výtvarní pedagogové, učitelé odborných předmětů, učitelé předmětů praktické cvičení (dílny), vedení školy, školní THP pracovníci, sociální partneři školy
 

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Zajištění odborného vedení, metodická podpora, spolupráce se zaměstnavateli a odbornými specialisty. 
 

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Preciosa Lighting a.s. Kamenický Šenov, Kolektiv Nový Bor, Sklárna Elias Palme Kamenický Šenov
 

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

 

Referenční osoby

Mgr. Čeněk Hlavatý - ředitel ZUŠ Mšeno, Mgr. Blanka Riedlová - ředitelka ZUŠ Louny
 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Činnost centra je nezisková. Účastníci hradí jen náklady na provoz a materiál. Pedagogický dozor, odborné vedení zajišťuje škola.