Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Qiido Akademie

Qiido Akademie je komplexní systém dalšího vzdělávání zaměřený na systematickou a kontinuální podporu učitelů i ředitelů, s odborným vedením a s důrazem na praktické využití přímo ve vzdělávání a rozvoji žáků s mimořádným intelektovým nadáním, tzv. MiND.

První program s názvem "Jak rozvíjet potenciál intelektově nadaných žáků na 1. stupni ZŠ" je součástí inkluze a je akreditovaný MŠMT. Jeho prezenční forma navíc umožňuje financování prostřednictvím zjednodušeného vykazování, tzv. ŠABLON.

Program pokrývá vzdělávání MiND od jejich identifikace přes metody a formy výuky, rozvoj sociálně-emoční inteligence až po pedagogicko-manažerské vedení. Soubor přednášek, workshopů nebo webinářů je sestaven na základě klíčových potřeb škol zmapovaných loňským průzkumem z podnětu nadačního fondu.

Na rozdíl od jiných vzdělávacích kurzů souběžně školíme učitele i ředitele školy. Jejich společným závěrečným výstupem je návrh koncepce vzdělávání a rozvoje MiND na prvním stupni ZŠ. Nadační fond Qiido pomáhá s jeho následnou realizací a se školami dále spolupracuje i jako odborný mentor v této oblasti. Tímto dbáme na uvedení získaných znalostí přímo do praxe.

Podrobné informace o programu, jeho variantách i zkušenosti ze škol, které se zapojily do jeho pilotní verze realizované od listopadu loňského roku do konce února, najdete na stránkách www.qiido.cz/akademie

V roce 2017 probíhají 2 cykly – jarní a podzimní. Jarní začíná 25.4. a podzimní v polovině října. Místa jsou omezena na max. 15 škol (tj. 15 ředitelů a 15 učitelů). Přihlásit se můžete na email jcerna@qiido.cz