Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Veselý

telefon:  568 845 814

email: ppptr.vesely@volny.cz

www.ppptrebic.cz

adresa: Vltavínská 1346, Třebíč

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: nadané děti od 3 do 20 let

Rozsah působnosti: regionální

Typ talentcentra: poradenské

Zaměření oborové: pedagogicko-psychologické poradenství

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: diagnostika nadaných
spolupráce se školami při vzdělávání nadaných žáků
vzdělávání učitelů v problematice nadaných
informace o akcích a příležitostech
metodická činnosti pro ostatní PPP v kraji

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

identifikace nadání u dětí
spolupráce při vytváření IVP pro nadané žáky
semináře pro učitele
předávání informací nadaným, školám, PPP

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

psycholog
speciální pedagog

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

VŠ vzdělání
dlouhodobá praxe v oboru

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

spolupráce s NÚV Praha
spolupráce se školami všech stupňů v okrese

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

 

Referenční osoby

pracovníci odboru školství krajského úřadu

Finanční náročnost účasti cílových skupin

všechny naše služby jsou bezplatné