Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Pedagogicko- psychologická poradna Plzeň, Částkova 78 32600 Plzeň

Kontaktní osoba:

Mgr. Václav Svoboda 377468167 vaclav.svoboda@pepor-plzen.cz

Cílové skupiny aktivit pro podporu nadání:

děti, žáci a studenti /od 5 let, po dobu studia, MŠ, ZŠ, SŠ, rodiče, pedagogové, pomáhající veřejnost

Typy aktivit či služby, které organizace poskytuje v rámci podpory nadání:

vyhledávání nadaných žáků, diagnostika nadání, poradenství pro žáky, jejich rodiče, pedagogy herní klub Albert- klub deskových her klub rodičů organizace akcí typu:" Den plný her" " Výběrový kemp pro nadané " Albertmánie", přednášky, besedy, konzultační a poradenská