Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. Lucie Bajnarová

telefon:  730 584 954

email: l.bajnarova@pppnj.cz

http://pppnj.cz

adresa: Žižkova 3, Nový Jičín

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: klienti PPP: děti, žáci, rodiče a pedagogové

Rozsah působnosti: regionální

Typ talentcentra: poradenské

Zaměření oborové: pedagogicko-psychologické poradenství

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: individuální pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika, metodická podpora pro pedagogy, klub rodičů a nadaných dětí pro klienty PPP

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

individuální pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika a metodická podpora pro pedagogy (viz standardní činnosti PPP dle Vyhl. č. 72/2005 Sb.), klub rodičů a nadaných dětí pro klienty PPP

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Mgr. Marek Khýr - psycholog, zástupce ředitele PPP, člen pracovní skupiny psychologů NÚV Praha;
Mgr. Helena Pýchová - psycholog;
a další odborní pracovníci PPP (psychologové a spec. pedagogové)

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

možnost kontaktu na další specialisty

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

NÚV Praha, PhDr. Durmeková;
MU Brno, Doc. Portešová

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

 

Referenční osoby

 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

veškeré služby jsou nezpoplatněné, poskytovány v souladu se standardy činnosti PPP dle Vyhl. č. 72/2005 Sb. o poradenských službách ve školství