Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Pedagogicko psychologická poradna Kadaň

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. Tereza Beníšková, Mgr. Jana Lhotská

telefon:  474 33 44 87

email: tereza.beniskova@pppuk.cz

www.pppuk.cz

adresa: Fibichova 1129, Kadaň

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: nadané děti a žáci - klienti PPP (3 - 26 let), učitelé, rodiče

Rozsah působnosti: krajský

Typ talentcentra: poradenské

Zaměření oborové: pedagogicko-psychologické poradenství

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: individuální pedagogicko-psychologická diagnostika a poradenství pro nadané, konzultace ohledně nadání  pro rodiče a školy, pomoc při zpracování IVP pro nadané

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

identifikace kognitivního nadání u dětí, konzultace pro rodiče a učitele ohledně nadání, spolupráce se školami při vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro nadané žáky, vzdělávání učitelů v problematice nadaných

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Mgr. Tereza Beníšková, psycholožka, vedoucí PPP Kadaň, členka pracovní skupiny krajských koordinátorů mimořádně nadaných dětí při NÚV Praha
Mgr. Jana Lhotská, speciální pedagog, členka pracovní skupiny krajských koordinátorů mimořádně nadaných dětí při NÚV Praha
a další odborní pracovníci všech PPP Ústeckého kraje (psychologové, speciální pedagogové)

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

VŠ vzdělání, dlouhodobá praxe v oboru, pravidelné další vzdělávání v oblasti nadaných dětí

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

NÚV Praha - PhDr. Světlana Durmeková
spolupráce se školami všech stupňů (MŠ, ZŠ, SŠ) v regionu

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

 

Referenční osoby

 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

všechny naše služby jsou bezplatné