Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Pedagogicko psychologická poradna Břeclav

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Houšťová

telefon:  519373996

email: pppbreclav@mybox.cz

www.pppbreclav.cz

adresa: Bří Mrštíků 30, Břeclav

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: klienti od 3 do 25 let,školy,rodiče

Rozsah působnosti: krajský

Typ talentcentra: poradenské

Zaměření oborové: psychologie

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: psychodiagnostika, intervence, terapie, poradenství

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Psychodiagnostika (struktury nadání, osobnosti, kreativity, školních dovedností..), metodická pomoc pedagogům při tvorbě IVP, vyhledávání nadaných v MŠ, zprostředkovávání informací o vzdělávání , literatuře ,prac.listech k nadaným, přednášky pro pedagogy a rodiče vztahující se k péči o nadané, terapie, vrstevnické a nápravné programy

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

11 psychologů,3 spec. pedagogové včetně metodika prevence,spolupráce s řediteli škol, výchovnými poradci a metodiky prevence na školách, screeningy nadaných, spolupráce s NÚV,KÚ a ostatními PPP v JM kraji

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Všichni psychologové i speciální pedagogové jsou vysoce kvalifikovaní, s postgraduálním vzděláním a dlouhodobými výcviky v individuální a rodinné terapii,disponují širokým spektrem diagnostických a nápravných metod a nástrojů,úzce spolupracujeme  se SVČ,ostatními PPP , pedopsychiatrem , dětským neurologem..

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

ZŠ a MŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti, PhDr.Evou Vondrákovou, PhDr.Světlanou Durmekovou, Dr.Šárkou Portešovou,FF  a FSS MÚ Brno, pediatry

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Naše PPP je rodiči nadaných vyhledávána nadregionálně, rodiče ji pak zhusta doporučují i dalším známým, opakovaně se vrací. Podíl na vysoké identifikaci nadaných v JM kraji

Referenční osoby

ředitelka MŠ a ZŠ Čtyřlístek,Mgr.Mečasová a Ing.Neubauerová ( odd.spec.vzdělávání , KÚ Jm kraje)

Finanční náročnost účasti cílových skupin

standardní činnosti jsou zdarma, část je hrazena z projektu