Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Občanské sdružení Akademie nadání

Občanské sdružení Akademie nadání vzniklo r. 2009 jako zastřešující organizace spojující rodiče a odborníky, kteří žijí a pracují s „handicapem“ nadání. Jeho cílem je zajistit nadaným dětem a jejich rodinám odbornou péči a podporu. Usilují o to, aby se tyto děti mohly vzdělávat a osobnostně rozvíjet adekvátně individuálním schopnostem, potřebám i omezením, aby nebyly kvůli své výjimečnosti vyčleňovány z kolektivu vrstevníků a aby vztahy a výchova v rodinách těchto dětí byly funkční a harmonické. 

Zvláštní pozornost je věnována rodinám dětí tzv. dvakrát výjimečných – tzn. nadaných dětí s určitým handicapem (specifické poruchy učení, porucha pozornosti a aktivity, Aspergerův syndrom, emoční poruchy, smyslové poruchy apod.), které vnímáme jako nejvíce ohroženou skupinu. Zařízení slouží dětem od 3 let věku

Více zde: http://a-na.webnode.cz/