Organizace pracující s nadanými či pedagogy

NÚV, sekce pedagogicko-psychologického poradenství

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Světlana Durmeková

telefon:  283 881 250

email: svetlana.durmekova@nuv.cz

www.nuv.cz

adresa: Novoborská 372/8, Praha 9

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: pedagogičtí pracovníci, zejména psychologové a speciální pedagogové

Rozsah působnosti: celostátní

Typ talentcentra: vzdělávací, informační, koordinační, jiné

Zaměření oborové: psychologie, (speciální) pedagogika

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: DVPP, metodické vedení, tvorba diagnostických nástrojů

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Sekce 3 (dříve oddělení 2.5) NÚV (a předtím samostatný subjekt IPPP ČR) poskytuje metodickou podporu a další vzdělávání pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť (zejména psychologům a speciálním pedagogům) a také pro ně vytváří nové diagnostické nástroje. Některé diagnostické nástroje také bezplatně zapůjčuje. Všechny tyto aktivity se týkají jak oblasti poradenství obecně, tak specificky oblasti péče o nadané. Sekce rovněž zajišťuje metodické vedení a další vzdělávání pro členy pracovních skupin koordinátorů péče o nadané, je zastoupena v Resortní pracovní skupině pro podporu nadání a podílí se na přípravě koncepcí péče o nadané.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Světlana Durmeková - psycholožka a nově také Lucie Černá - psycholožka a speciální pedagožka, externě lektoři programů DVPP a koordinátoři péče o nadané

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

psychologie a speciální pedagogika

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

zejména s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a různými (základními) školami zaměřujícími se na péči o nadané

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

existence pracovních skupin koordinátorů péče o nadané a další vzdělávání jejich členů, vytváření a vydávání diagnostických nástrojů využívaných v oblasti péče o nadané, podnět ke vzniku Resortní pracovní skupiny k péči o nadané, podíl na vymezení Standardu komplexního vyšetření mimořádného nadání v PPP

Referenční osoby

MŠMT, koordinátoři péče o nadané, doc. Portešová, doc. Hříbková, účastníci jednotlivých programů DVPP z oblasti péče o nadané
 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Kursovné u DVPP a prodej diagnostických nástrojů, pokud jsou však naše náklady sníženy vlivem financování z nějakých projektů, náklady pro cílovou skupinu úměrně tomu snižujeme.