Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Konzultační střediska SOČ pro žáky a učitele

 Novinkou od ledna 2012 jsou čtyři konzultační střediska SOČ poskytující odbornou podporu žákům a učitelům při zpracování soutěžních prací SOČ. Konzultační střediska vznikla  díky projektu Perun (Péče. Rozvoj a Uplatnění Nadání). Jednou z aktivit projektu jsou Střediska Podpory Nadání (SPONY), která mají za úkol podporovat aktivity pro nadané žáky a jejich učitele ve vazbě na některou z technických či přírodovědných olympiád. Při Národním institutu dětí a mládeže MŠMT funguje od ledna 2012 SPONA pro soutěž SOČ. První aktivitou, kterou Spona SOČ zahajuje svoji činnost, jsou konzultační střediska SOČ. Dále se připravují prázdninové stáže na odborných pracovištích, letní škola pro zájemce o technické obory, zahraniční výměnné pobyty studentů, exkurze na mezinárodní soutěž EU Contest pro učitele a další podpůrné aktivity – např. databáze porotců a hodnotitelů, kterou by mohli využívat organizátoři na všech soutěžních úrovních.

 Seznam konzultačních středisek SOČ:

  1. Konzultační středisko pro přípravu žáků na zahraniční soutěže, matematiku a informatiku. Školitelé:  Doc. Ing. Petr Klán, CSc., Mgr. Roman Neruda, CSc., Ústav informatiky AV v.v.i.
  2. Konzultační středisko pro fyziku – na pracovišti Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Školitel: Mgr. Jan Šlégr
  3. Konzultační středisko pro chemii na pracovišti Přírodovědecké fakulty v Olomouci. Školitelé: prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc., Mgr. Jana Prášilová
  4. Praktické konzultační středisko pro technické obory (elektrotechnika, strojírenství, informační technologie) – při VOŠ, SŠ a COP v Sezimově Ústí. Školitel: Ing. Miloslav Rak.

 Školitelé konzultačních středisek budou poskytovat žákům a učitelům konzultace k odborným problémům v souvislosti se zpracováním středoškolských prací SOČ, budou vypisovat témata prací, umožní realizaci experimentu s využitím technického zázemí univerzity, technické středisko v Sezimově Ústí poradí  a pomůže s výrobou učební pomůcky nebo modelu. Konzultace nejsou určeny pouze žákům a učitelům z měst, ve kterých střediska vznikla. Konzultovat je možné prostřednictvím e-mailu a skype. V případě osobní konzultace je možné proplatit žákovi náklady na jízdné. Pro každé konzultační středisko počítáme s náklady na dopravu ve výši 20 tis. Kč ročně. Stejná částka je pro každé konzultační středisko připravena i na hrazení nákladů na materiál, chemikálie, provoz technických zařízení při pomoci žákovi s jeho odborným projektem. 

S odbornými dotazy se obraťte přímo na jednotlivé školitele e-mailem. V případě požadavku na proplacení jízdného, případně dalších organizačních dotazů, se obraťte na NIDM MŠMT (mirka.fatkova@nidm.cz).

 Konzultační střediska SOČ

 

Odborné zaměření

Sídlo střediska

Instituce

Školitel

E-mail

Zahraniční aktivity, matematiky, informatika

Praha

Ústav informatika AV, v.v.i.

Doc. Ing. Petr Klán, CSc.

 

pklan@cs.cas.cz

Mgr. Radim Neruda, CSc.

roman@cs.cas.cz

Fyzika

Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Mgr. Jan Šlégr

jan.slegr@uhk.cz

Chemie

Olomouc

Přírodovědecká fakulta Univerzity Olomouc

Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.

kamen@prfnw.upol.cz

Mgr. Jana Prášilová

prasilova.jana@seznam.cz

Technické obory(elektrotechnika, strojírenství, informační technologie)

Sezimovo Ústí

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí

Ing. Miloslav Rak

rak@copsu.cz