Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Jak na společné vzdělávání II ?

Vážené dámy,

vážení pánové,

rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník veletrhu Jak na společné vzdělávání II ?" 

 

Datum konání :             6. listopadu 2018 (úterý)

Čas konání :                   9.00-18.00hod.

Místo konání :               Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem-centrum, vchod z Brněnské ulice

Pořadatelé :                   Ústecký kraj, MAS Labské skály z.s., SK Parta Litoměřice z.s. a Speciální ZŠ a Praktická škola Ústí nad Labem

 

Smyslem veletrhu je předat nové či rozšiřující informace z oblasti společného vzdělávání, věnovat se výkaznictví podpůrných opatřeních (výkaz R 44) , obohatit o nové zkušenosti, trendy či příklady dobré praxe z jiných školských zařízení a s učebními, kompenzačními pomůckami, které jsou na trhu k dostání.

Akce je určena ředitelům, učitelům, odborným pracovníkům i široké veřejnosti z celého Ústeckého kraje, tak aby jim usnadnila vzdělávání a začleňování dětí, žáků a studentů s handicapem do běžného vzdělávacího proudu v MŠ, ZŠ a SŠ a zároveň zmínila i tematiku nadaných žáků.

Odborná veřejnost bude seznámena s tématikou současného dění v oblasti společného vzdělávání formou seminářů a modelových situací.

Pro návštěvníky veletrhu bude dále připravena široká nabídka z řad vystavovatelů (nakladatelství, NNO, sdružení atd.), které se této problematice přímo věnují. Na stáncích i v rámci krátkého prezentačního vstupu budou seznamovat se svou činností a s praktickou ukázkou využití, ovládání nabízených aplikací a učebních pomůcek.

 

Akce proběhne pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka.

                                                                                                                                                                

Těšit se můžete na semináře níže uvedené :

Prostory Císařského sálu (kapacita 120 osob) :

-          Novela a aplikace vyhlášky č.27/2016 – PhDr. Jana Zapletalová10.00-11.30 hod., určeno pro ředitele a jejich zástupce

-          Vykazování podpůrných opatření (výkaz R 44) – Ing. Jaromír Nebřenský, 11.40-13.00 hod., určeno pro ředitele a osoby pověřené vykazováním

-          Podpůrná opatření 1. stupně - jak, proč a kam se zvrtla ? – Mgr. Michaela Veselá13.30-15. hod., určeno pro ředitele a jejich zástupce, učitele

-          Hodnotové vzdělávání – Mgr. Dana Hádková, 15.30-16.30 hod., určeno pro ředitele a jejich zástupce, učitele

Přednášková místnost (kapacita 50 osob) :

-          Silní rodiče a silné děti – Mgr. Veronika Dembická a Mgr. Petra Janatová, 13.20-15.00 hod., určeno pro rodiče

-          Komunikace žáka s Aspergerovým syndromem – PAS – Mgr. Bc. Martina Brhelová a Mgr. Lukáš Prostřední,15.30-16.30 hod., určeno pro odbornou veřejnost

-          Metodiky práce pro učitele žáků s PAS – Mgr. Bc. Martina Brhelová a Mgr. Lukáš Prostřední, 16.40-17.40 hod., určeno pro učitele

 

Přísálí (kapacita 20 osob):

-          Mýty o zraku a jejich náprava – Mgr. Nikola Aková, 17.00-18.00 hod., určeno pro odbornou veřejnost a rodiče

 

Informace o akci jsou uveřejněny na stránkách Odboru školství, mládeže a tělovýchovy vč. přihlašovacího formuláře a stránkách Regionální stále konference :

https://www.kr-ustecky.cz/veletrh-jak-na-spolecne-vzdelavani-ii/d-1728746/p1=204461

 

http://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/veletrh-jak-na-spolecne-vzdelavani-ii-21

 

Veletrh je během dne volně přístupný bez nutnosti přihlašování a vstupné zdarma, na výše uvedené semináře je však nutná registrace.

 

Pozvánka:

Katalog vystavovatelů:

Program: