Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Dům dětí a mládeže Ostrava - Poruba

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. kateřina Hořešjí

telefon: 735 037 080

email: reditel@ddmporuba.cz

ddmporuba.cz

adresa: M. Majerové 23/1722, Ostrava - Poruba

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti, žáci, studenti a ostatní osoby

Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský

Typ talentcentra: vzdělávací, koordinační

Zaměření oborové: zájmové a neformální vzdělávání - robotika, 3D tisk, programování

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Odborné zájmové útvary, výukové programy, odborné workshopy, pobytové odborné workshopy, organizování okresního a krajského kola Soutěže v programování.
 

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Všechny odborné aktivity v oblasti robotiky a 3D tisku jsou zaměřené na děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ s cílem vyhledat a systematicky pracovat s talenty v oblasti polytechniky. Jedná se o ucelenou nabídku výukových programů, workshopů a zájmových útvarů a spolupráci se školami v této oblasti. Součástí je i účast na celorepublikových robotických soutěžích, např. FLL. 

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

V současné době náš tým tvoří 3 pedagogičtí pracovníci - v oblasti polytechniky a externí pedgogický pracovník vedoucí zájmové útvary robotiky. Všichni jsou vzděláni pro pedagogickou a odbornou činnost.

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Náš tým je schopen zajistit odborníky pro daná témata, spolupracujeme s Ostravskou univerzitou a s Vysokou školou báňskou v Ostravě.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Spolupracujeme se základními, středními a vysokými školami v Ostravě a okolí. Spolupracujeme rovněž s odborníky v dané oblasti. Jedná se např. o: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Střední škola informačních technologií, s.r.o.. Adeon CZ s.r.o. (Ostrava). VŠB-TUO. 

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Připravujeme děti a mládež na odborné soutěže - mnozí z nich mají úspěchy a umístili se na předních místech. FLL 2017 - 5. místo za výzkum, celkově v 7. místo.

Referenční osoby

Ing.Sylva Sládečková - vedoucí odboru školství a sportu - Magistrát města Ostravy, Ing. Marta Szücsová, MBA - vedoucí oddělení školstv í- Magistrát města Ostravy

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Finanční náročnost na jednotlivých akcích je velmi různorodá. Zájmové útvary v rozsahu 900 - 1500 Kč za školní rok, workshopy a výukové programy zdarma nebo za poplatky do výše 200,- Kč.