Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. Miloš Adamů

telefon:  606752894

email: milos.adamu@ddmalfa.cz

www.ddmalfa.cz

adresa: Družby 334, Pardubice

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti, mládež

Rozsah působnosti: místní, regionální

Typ talentcentra: vzdělávací, koordinační

Zaměření oborové: technika, přírodověda, informatika

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny (děti předškolní, školní, mládež, dospělí a senioři).

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivitRealizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Vzhledem k tomu, že jsme začínající, pracovní tým se začíná teprve budovat. Předpoládám informační schůzky k vyjasnění činnosti.

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Realizační tým bude složený s interních a externích pedagogických pracovníků se značnými zkušenostmi s prací v oboru. Jako školské zařízení jsme v kontaktu s dalšími zařízení, školami, poradnou apod.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

V rámci práce DDM spolupracuje s dalšími DDM, základními, speciálními a dalšími školami včetně středními a Univerzitou Pardubice ohledně pořádání olympiád pro velmi nadané žáky a studenty. V počátcích je spolupráce s organizací Tandem.

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Přední místa v olympiádách dětí a mládeže, dále v okresních a krajských soutěžích nadaných studentů v oblasti technických oborů.

Referenční osoby

Zřízovatel Magistrát města Pardubic - Odbor školství, kultury a sportu. Dále Česká školní inspekce a pochopitelně naši klienti.

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Poplatky do zájmových útvarů se pohybují v rozmezí 400 - 1 500 Kč za celoroční činnost. Finanční náročnost na jednotlivých akcích je velmi rúznorodá. Od nulových poplatků po řádově stokorunové příspěvky. Při cca 220 akcích za rok se dá obtížně zprůměrovat částka. Paušální poplatky se neplatí, vždy se týkají jedné akce.