Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Chaloupky o.p.s.

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Martin Kříž

telefon:  775740221

email: martin.kriz@chaloupky.cz

www.chaloupky.cz

 

adresa: Kněžice 109, Okříšky

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÁ EKOCENTRA CHALOUPEK:


Brtnicebrtnice@chaloupky.cz, 567 216 881, Široká 378, 588 32 Brtnice


Kněžice / Zašoviceknezice@chaloupky.cz, 568 870 434, Kněžice 109, 675 21 Okříšky


Velké Meziříčíostruvek@chaloupky.cz, 566 522 831, Ostrůvek 288, 594 01 Velké Meziříčí


Horní Krupá: krupa@chaloupky.cz, 734 416 343, Horní Krupá 39, 580 01 Havlíčkův Brod


Krátká: kratka@chaloupky.cz, 774 512 790, Krátká 2, 592 03 Sněžné


Baliny: baliny@chaloupky.cz, 564 034 536, Baliny 1, 594 01 Velké Meziříčí

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci základních a středních škol

Rozsah působnosti: krajský

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: environmetnální výchova, biologie, ochrana přírody, ekologie

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: 

- soutěže (ekologická olympiáda, zlatý list)
- ekologické výukové programy (denní i pobytové)
- ochranářské tábory, řemeslné tábory
- DVPP, specializační studium koordinátorů EVVO
- Publikační činnost
Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody, její hloubku, krásu, křehkost, a posilujeme takové znalosti, dovednosti a postoje, které vedou
k respektu a ohleduplnosti k přírodě, ekologicky odpovědnému jednání
a udržitelnému životu.

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Ekologická olympiáda pro střední školy, krajské i národní kola, jsme členové metodického týmu ČSOP pro soutěže
Zlatý list - přírodovědná soutěž pro základní školy
EKOKLUB (už nefunguje) - pravidelé setkávání studentů SŠ se zájmem o ekologii a ochranu přírody
Vedení SOČ, konzultace seminárních prací a diplomek
Další vzdělávání pedagogických pracovníků


Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Ing. Martin Kříž, vedoucí pracoviště Kněžice a zástupce ředitele Chaloupek o.p.s.
Externích pracovíků jsou desítky z řad pedagogů, odborníků z univerzit, AOPK, muzeí a dalších odborých pracovišť.

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

- zprostředkování kontaktů na muzea a univerzity
- možnost zapojit se do odborných výzkumů na poli ochrany přírody přes našeho zřizovatele ZO ČSOP Kněžice
- metodická pomoc pro učitele, DVPP
- rozsáhlá kihovna s odbornou literaturou z oblasti botaniky, zoologie, ekologie, geologie...

 

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Muzeum Vysočiny Jihlava
Muzeum Vysočiny Třebíč
Moravské zemské muzeum (S. Houzar)
Univerzita Karlova (Arachne), Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, 
AOPK Havlíčkův Brod
Lesy ČR, Povodí Moravy, ČHMÚ...

 

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Tradičí koordinátor ekologické olympiády, daří se nám zvyšovat kvalitu i na celostátní úrovni (z našeho popudu)

Referenční osoby

Gymnázium Chotěboř - Jirsová Eva
Gymnázium Jihlava - Krásenský Tomáš
ZO ČSOP Kněžice - Václav Křivan
Muzeum Vysočiny Jihlava - ředitel Karel Malý
AOPK Havlíčkův Brod - pan Hlaváč
ČSOP - předseda Petr Stýblo
SSEV Pavučina - předseda Petr Daniš

 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

to je velmi rozdílné
u EO: zhruba třetinu nákladů kryjí žáci