Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Centrum robotiky

 

 

 

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. Martina Kupilíková

telefon:  725 885 503

email: kupilikova@plzen.eu

http://www.centrumrobotiky.eu/

adresa: Dominikánská 9, Plzeň

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti do 16 let, mládež do 18, široká veřejnost

Rozsah působnosti: místní, krajský

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: ICT, kybernetiky, robotika, přírodní vědy

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: kroužky pro děti, kurzy pro veřejnost, semináře pro pedagogy, exkurze pro školy, příměstské tábory, vzdělávání interním zaměstnanců a MMP

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Centrum robotiky je pokračovatelem Domu digitálních dovedností, který zahájil činnost v březnu 2014. Kroužky probíhají celoročně, kurzy sezónně. Od začátku se uskutečnilo 93 kurzů pro veřejnost. Počet účastníků kurzů, kteří za rok projdou Centrem robotiky něco přes 600. Dětí v kroužcích necelých 70.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

6 kmenových zaměstnanců - vedoucí, 3x administrativní a organizační podpora, 1x metodik vzdělávání pro pedagogy, 1x metodik vzdělávání pro MMP
16 lektorů kurzů a kroužků
6 pedagogů podílejících se na vzdělávání pedagogů a realizaci kurzů

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Silná součinnost s MŠ a ZŠ zřizovanými městem, kontakty s IT specialisty

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Plzeň 2015, TRK - MiniPlzeň, SMT

Referenční osoby

Ing. Luděk Šantora, ředitel SITMP a zřizovatel DDD.
Primátor Martin Zrzavecký, 1. náměstek primátora Mgr. Martin Baxa.
Kterýkoliv účastník či rodič.

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Centrum robotiky je příspěvková organizace, kurzy/kroužky se hradí samostatně. Účastníci hradí pouze náklady na lektora. Částky za kurzy se pohybují do 350 do 1200 za kurz dle délky a odbornosti, kroužky pro děti 1580,-/ školník rok, příměstské tábory 1550,- vč. jídla.