Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Akademie nadání - Prostor pro setkávání výjimečných dětí a jejich rodin

Akademie nadání, o. s. vznikla koncem roku 2009 jako zastřešující organizace spojující rodiče a odborníky, kteří žijí a pracují s „handicapem“ nadání. Jejím cílem je zajistit nadaným dětem a jejich rodinám odbornou péči a podporu. Usiluje o to, aby se tyto děti mohly vzdělávat a osobnostně rozvíjet adekvátně individuálním schopnostem, potřebám i omezením, aby nebyly kvůli své výjimečnosti vyčleňovány z kolektivu vrstevníků a aby vztahy a výchova v rodinách těchto dětí byly funkční a harmonické.

Zvláštní pozornost je věnována rodinám dětí tzv. dvakrát výjimečných – tzn. nadaných dětí s určitým handicapem (specifické poruchy učení, porucha pozornosti a aktivity, Aspergerův syndrom, emoční poruchy, smyslové poruchy apod.), které vnímáme jako nejvíce ohroženou skupinu. Zařízení slouží dětem od 3 let věku.

První nezávazná konzultace je zcela zdarma. Pro další informace kontaktujte:

Mgr. et Mgr. Ivana Smítková
tel.: 604 516 861
e-mail: IvSmitkova@seznam.cz
Více se dozvíte na internetových stránkách http://a-na.webnode.cz/ nebo http://www.akademie-nadani.cz/