Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Bioskop - vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity v Brně

Bioskop - vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity v Brně (http://bioskop.muni.cz/cs/o-projektu)(otevře nové okno)

Objevte fascinující svět vědy. Návštěvnické centrum Bioskop se nachází v sousedství nejlepších výzkumných pracovišť Masarykovy univerzity. Cílem Bioskopu je seznamovat studenty různých věkových kategorií s laboratorním prostředím a pokusy, které není možné vzhledem k jejich materiální a přístrojové náročnosti provést v běžných školních laboratořích. V nabídce nejdete kurzy jak pro všechny věkové skupiny studentů, tak pro učitele.